No Flash
 
 

Izdavaštvo

IZDAVAČKA DELATNOST: katalozi, male monografije grafičara, almanah Krug, grafičke mape i pojedinačni listovi, grafike malog formata.

 

MALA MONOGRAFIJA

U biblioteci Grafičari beogradskog kruga publikuje se Mala monografija dobitnika nagrade Veliki pečat. Na poleđini monografije piše: “Galerija Grafički kolektiv ovom bibliotekom monografija želi da prikaže celokupno grafičko stvaralaštvo autora nagrađenih listova objavljujući izbor i analizu njihovih radova, bio-bibliografske podatke, izlagačku aktivnost kao i spisak svih grafičkih listova sa podacima o tehnici, dimenzijama i tiražu. Na taj način ova biblioteka će redovno prikazivati najbolja grafička ostvarenja savremene grafike Beogradskog kruga i vremenom obuhvatiti najizrazitije pojave u ovoj umetničkoj oblasti.”

Bogdan Kršić , 1968, izbor/kompozicija teksta: Dragoslav Đorđević
Marko Krsmanović , 1968, tekst: Dragoslav Đorđević
Branko Miljuš , 1968, tekst: Miodrag B. Protić
Halil Tikveša , 1972, tekst: Stojan Ćelić
Danica Masniković , 1982, tekst: Bogdan Bogdanović
Boško Karanović , 1983, tekst: Zoran Pavlović
Bora Iljovski , monografija nije publikovana po želji Iljovskog
Stojan Ćelić , 1985, tekst: Ljiljana Ćinkul
Slobodan Pejović , 1985, izbor tekstova: Stojan Ćelić (1977), Lazar Trifunović (1961), Đorđe Popović (1957), Miodrag Rogić (1982)
Vladimir Veličković , 1987, tekst: Irina Subotić

 

KRUG GRAFIČKOG KOLEKTIVA

Publikacija koja se izdaje od 1964. sa stručnim tekstovima i reprodukcijama iz oblasti grafičkog medija. Na taj način se bar delimično ublažava nedostatak stručne literature iz ove oblasti. Prvi broj je štampan povodom otvaranja obnovljene galerije Grafički kolektiv a u redakciji broja su bili Miloš Ćirić, Ana Čolak Antić i Bogdan Kršić. U Krug-ovima su sarađivali:

Krug Galerije Grafički kolektiv 1949-1964.

Bogdan Kršić: Nekoliko reči uz prvi broj kruga
Miodrag B. Protić: Tradicije Grafičkog kolektiva
Ana Čolak Antić: Grafički kolektiv 1949-1964.
Ješa Denegri: Galerija Grafički kolektiv u 1964. godini
Spasa Hadžipavlović: Branko Šotra, 1906-1960.
Dragoslav Stojanović-Sip: Grafika Đorđa Andrejevića-Kuna, 1904-1964.
Miodrag Jovanović. Stara srpska grafika
Božidar Džmerković: Nove grafičke tehnike
Dragoslav Stojanović-Sip: O značenju jednog momenta u razvoju naše grafike
Arh. Predrag Ristić: Arhitektura Galerije Grafički kolektiv
Ljiljana Mihać-Simović: Kolekcija Grafičkog kolektiva

Krug Galerije Grafički kolektiv 1965-1967

Ana Čolak-Antić: Izložbe u Galeriji Grafički kolektiv
Izložbe van Beograda u organizaciji Galerije Grafički kolektiv
Dragoslav Đorđević: Grafika na III Trijenalu likovnih umetnosti Jugoslavije
Miodrag B. Protić: Pivo Karamantijević
Boško Karanović: Štampanje gravure u linoleumu
Branislav Makeš: Grafički list nekad i sad
S.W. Hayter: Radionice za duboku štampu u Francuskoj
Max Schweidler: Kako sam upoznao grafiku
Katarina Pavlović: Na marginama Žefarovićeve Stematografije
Dr Pavle Vasić: Žak Belanž
Zagorka Janc: Simpozium o srpskoj štampanoj knjizi

Krug Galerije Grafički kolektiv 1968-1969.

Dragoslav Stojanović-Sip: Dvadeset godina Grafičkog kolektiva
Grafika beogradskog kruga
Katalog
Reprodukcije
Iz štampe
Mihajlo S. Petrov: Prvi studenti grafike
Ana Čolak Antić: Izložbe u Galeriji Grafički kolektiv 1968.
Božidar Đžmerković i saradnici: Šta je grafika? Izložba grafičkih tehnika
Dr Pavle Vasić: Žan Diplesi Berto

Krug Galerije Grafički kolektiv 1970.

Dragoslav Đorđević: Pismo Grafičkom kolektivu
Dr Pavle Vasić: Ilustracije pravila topdžijske službe 1845.
Ana Čolak Antić: Izložbe u Galeriji Grafički kolektiv 1969 i 1970.
Katarina Pavlović: Nekoliko reči o Ljubi Ivanoviću
Dr Stanislav Šimanjski: Savremena poljska grafika
Kemal Širbegović: Nove grafičke tehnike-karborundum i plastika

Krug Galerije Grafički kolektiv 1982.

Miodrag B. Protić: Trideset godina Galerije Grafički kolektiv
Irina Subotić: In memoriam Ana Čolak Antić
Boško Karanović: Izložba jugoslovenske grafike 1900-1950.
Ljiljana Ćinkul Krstić: Izložbe u Galeriji Grafički kolektiv 1971-1980 godine
Razgovor sa profesorom Petrovom
Prof. dr. Pavle Vasić: Žak Kalo
Miodrag Rogić: Dinko Davidov, srpska grafika XVIII veka, Novi Sad
Rana litografija
Marko Krsmanović: Litografska radionica Tamarind
Aloiz Senefelder: Kompletan kurs litografije
Hemijsko mastilo
Stjepan Fileki: Šest kaligrafa
Nevenka Stojsavljević: Izveštaj o kolekciji Grafičkog kolektiva


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi