No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Bora Iljovski


                               
                                                                                      Govornik, Nagrada Veliki pečat, 1969,
                                                                                      akvatinta, bakropis, 78x60cm


Bora Iljovski je srpski slikar i jedan od autentičnih protagonista slikarskog modernizma. Izgradio je individualni umetnički sistem zasnovan na pattern-u, na formi „šare“ koja ispunjava površinu njegovih platana; tako identifikovana umetnička pozicija učinila je Iljovskog markantnom pojavom čiji rad su pratile pažljive kritičarske recepcije. Krunu njegovog stvalačkog učinka predstavljaju retrospektivna izložba održana 2006. u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu kao i 41. Venecijanski bijenale kada je 1982. predstavljao Jugoslaviju. Značaj šablona u svom radu relativizovao je stavom: „Ništa nije završeno i savršeno ni sa šablonom. Šablonu kao savršenom dizajnu se divim na prvi pogled, zatim ga uznemiravam“. I povodom Politikine nagrade 2007. izjavom: „Kad slikam, nikad nemam plan. Umetnost je avantura. Ko zna šta sve može da se desi. Planovi su za političare. Nisu za umetnike.“ – oslobađa poetski diskurs redukcije u svom delu i eventualnih principa šablonizacije.

Studirao je slikarstvo u klasi profesora Đorđa Bošana, radio je u ranim formativnim godinama pored slika i crteže i grafike. Na svojoj prvoj samostalnoj izložbi u Grafičkom kolektivu juna 1968. godine izlagao je crteže gde se prepoznaje tendencija povratka figurativnoj umetnosti, bliska krugu generacije Iljovskog. O tome da grafika nije bila samo nezapažena epozoda u stvaralaštvu Bore Iljovskog potvrđuje i nagrada Veliki pečat Grafičkog kolektiva 1969. godine.

Žiri je nagradio rad Govornik, (akvatinta, bakropis), Bore Iljovskog jer njegove grafike svedoče o izrazitoj umetničkoj ličnosti, nesumnjivom grafičkom senzibilitetu i snažnoj ekspresivnosti. Članovi žirija: Dušan Ristić, slikar i scenograf, Božidar Prodanović, slikar i grafičar i Boško Karanović, slikar i grafičar, predstavljaju autoritete koji su u mladom autoru prepoznali autentičnu stvaralačku pojavu koja je tada u obnovljenoj figuraciji karikaturalnim konturama stvarala razuđen likovni narativ.

Bora Iljovski (1942. Drenovo/Grčka – 2013. Beograd) diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu i završio specijalni tečaj za slikarstvo, klasa prof. Đorđa Bošana. Od 1968. izlagao je samostalno (Beograd, Ljubljana, Pariz...) i na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Beograd, Zagreb, Bled, Kairo, Rijeka, Brisel, Nju Delhi, Rim, Helsinki, Vroclav, Bilbao, Moskva, Varšava...). Predstavljao je Jugoslaviju 1982. na 41. Venecijanskom bijenalu. Retrospektivna izložba održana 2006. u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Nagrade/izbor: Nagrada za slikarstvo na izložbi ULUS-a, Beograd, 1968; Nagrada Veliki pečat Grafičkog kolektiva, Beograd, 1969; Nagrada za slikarstvo na Petom bijenalu mladih, Rijeka, 1969; Nagrada za slikarstvo na Sedmom dubrovačkom salonu, Dubrovnik, 1987; Prva nagrada na Jesenjoj izložbi ULUS-a, Beograd, 1991; Politikina nagrada iz fonda Vladislav Ribnikar, 2007. Bavio se slikarstvom, crtežom, ilustracijom i kolažom.


O Bori Iljovskom, izbor iz tekstova                   
Karta glave, 1968, ulje na platnu,           Ruka mehaničara, 1970,             Glava mehaničara, 1970,
185x172cm                                             ulje na platnu, 160x120cm           ulje na platnu, 170x140cm

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi