No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Branimir Karanović - Portreti beogradskih umetnika


Branimir Karanović (1950. Beograd), diplomirao 1974. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, klasa prof. Božidara Džmerkovića. Magistrirao 1976. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, klasa prof. Marka Krsmanovića. Od 1974. izlaže samostalno (Beograd, Ljubljana, Venecija, Solun, Pariz…) i na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Beograd, Krakov, Edinburg, Solun, Njujork, Tuzla, Berlin, Ulan Bator, Pariz, Ma¬drid…). Nagrade/izbor: Prva nagrada za grafiku Inter-debi, Krakov, 1976; Prva nagrada za crtež na izložbi Jugoslovenski portret, Tuzla, 1979; Zlatna igla ULUS-a, 1981; Nagrada za fotografiju na Oktobarskom salonu, 1997; Velika nagrada ULUPUDS-a na Majskoj izložbi, Beograd, 2003; Aprilska nagrada Skup¬štine grada Beograda za stvaralaštvo u oblasti likovne i primenjene umetnosti, 2005. Bio je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, potom nastavlja profesoru na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a sada je profesor emeritus. Bavi se grafikom i fotografijom.

Dve izložbe umetničke fotografije Portreti beogradskih umetnika, 1975. i 1985. godine dokumentuju portrete umetnika, savremenika. Bilo je izloženo 36 i 38 portreta, među kojima su predstavljeni Stojan Ćelić, Radenko Mišević, Duško Ristić, Matija Vuković, Živka Pajić; Ljubica Sokić, Nedeljko Gvozdenović, Pavle Vasić, Peđa Milosavljević, Mihajlo Petrov, Mića Popović, Stevan Knežević, Petar Omčikus. Profesor Kažić povodom prve izložbe piše da portreti jasno pokazuju kako se u fotografiji prepliće imaginacija i dokument. Koliko je fotografski portret rezultat realizacije jedne likovne zamisli i koliko proizvod funkcionisanja jednog optičkog mehanizma… Autor ovih fotografija je vođen snažnim i sigurno orijentisanim instiktom.


           
      Branimir Karanović                                             Katalog izložbe, Grafički kolektiv 1985.


Uporedo stvara u domenu grafičke umetnosti i fotografi¬je, poštujući njihova specifična medijska svojstva. Učinio je fotografiju bitnim elementom nove grafičke izražajnosti. U početku je koristio foto-predložak (1974) a, kasnije, či¬stu fotografsku realnost oplemenjuje grafičkim sredstvima (raster, solarizacija, pozitiv-negativ). Kompoziciju gradi na principu total-detalj u kojoj je očito svojstvo slike tipične u masivnim vizuelnim kounikacijama. Motivi su iz sveta sva¬kodnevnih vizuelnih senzacija, figura i pejsaž, u kojima je ostvarena jedna nadrealna poetika prostora.
(Lj. Ćinkul, Branimir Karanović, 1991, neobjavljen tekst. Likovna enciklopedija Jugoslavije, Zagreb.)


Ovde možete pogledati: Fotodokumenti_portfolio – Branimir Karanović (urednica: S. Petrović Varagić)                       
    Boško Karanović                           Halil Tikveša                               Vojin Stojić

 
Miodrag Mića Popović                                             Nedeljko Gvozdenović

             
        Jakov Đuričić                                                           Marko Krsmanović

     
Stojan Ćelić                                                          Zoran Petrović

 
Radomir Reljić                                                        Miodrag Dragan Rogić

 
Dušan Mikonjić                                                         Jovan Kratohvil

 
Milan Blanuša                                                       Miloš Bajić

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi