No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Dubravka Ugrešić


               


Dubravka Ugrešić, poznata književnica, na izložbi „Početnica za nepismene“ prvi put je septembra 2010. izlagala svoja likovna ostvarenja. Radovi na papiru/kolaži predstavljaju stvaralačku fazu u kojoj se određeni fenomen, prvo izražen rečima, transformisao u vizuelnu predstavu. Fokusirajući značajnu kulturnu matricu kao što je bukvar, ona je problematizovala stvaranje analogije reč-slika (kod dece) jer se slika-vizuelni znak prepoznaje kao "prirodni znak" koji prethodi reči. U isticanju ovih “znakova” autorica i sama razvija laganu kreativnu igru vizuelnih elemenata. “Početnica za nepismene“, štampana 1946. u Zagrebu, poslužila kao tematski okvir, a ovim kolažima prethodio je esej Početnica u kome umetnica poredi bukvare sa kraja 19. veka i iz sredine i sa kraja 20. veka. Bukvar, ne samo kao temelj pismenosti i osnovni pedagoški model već i kao sredstvo integrisanja u vladajući ideološki sistem i kulturni milje, jedna je od autorkinih preokupacija.
Postavku su činile tri grupe kolaža sa isečcima iz pomenutih bukvara i dodatim aplikacijama i paus-papirom, a kao igra ponavljanja i/ili preklapanja nekoliko nivoa, predstavljaju i svojevrsnu asocijaciju o utopijama socijalizma. Za izložbu Dubravke Ugrešić publikovana je knjiga sa njenim esejom i reprodukcijama radova kao i tekstom Branka Dimitrijevića. Ovaj projekat bio je realizovan u saradnji sa Fabrikom knjiga, autorkinim beogradskim izdavačem.

Dubravka Ugrešić, je diplomirala komparativnu i rusku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je na Institutu za teoriju književnosti u Zagrebu. Sada živi i radi u Amsterdamu. Povremeno predaje na američkim i evropskim univerzitetima, piše za evropske novine i časopise. Objavila je knjige priča „Poza za prozu“ (1978), „Život je bajka“ (1983), romane „Štefica Cvek u raljama života“ (1981), „Forsiranje romana-reke“ (1988), „Muzej bezuvjetne predaje“ (1997), „Ministarstvo boli“ (2004), „Baba Jaga je snjela jaje“ (2008), zbirke eseja „Američki fikcionar“ (1993), „Kultura laži“ (1996), „Zabranjeno čitanje“ (2001), „Nikog nema doma“ (2005) i knjige za decu „Mali plamen“ (1971), „Filip i sreća“ (1976) i „Kućni duhovi“ (1988). Sa Aleksandrom Flakerom 1984. priređuje „Pojmovnik ruske avangarde“. Piše scenarije za film i televiziju („U raljama života“, „Za sreću je potrebno troje“). Knjige su joj prevedene na gotovo sve evropske jezike i nagrađivane su međunarodnim nagradama.


Iz hemeroteke:

"Početnica" Dubravke Ugrešić, Politika, 8. septembar 2010.

"Naši pejzaži" Sonja Ćirić, intervju sa D.Ugrešić, Vreme, 16. septembar 2010.

"Prva izložba slika - Dubravka Ugrešić", Blic, 6. septembar 2010.

"Državni neprijatelj", Aleksandra Ćuk, Danas, 8. septembar 2010.   


     

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi