No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


EXAT-51Od samog početka svog delovanja Grafički kolektiv je imao sluha za nove tendencije i aktuelnosti, a izložba grupa EXAT-51 pripada najznačajnijim priredbama na beogradskoj umetničkoj sceni u prvoj polovini pedesetih godina 20. veka. To prvo predstavljanje ideja apstraktne umetnosti kod nas, značajnog umetničkog i kulturnog događaja, ima svoju profesionalnu verifikaciju u bogatoj istoriografskoj građi.

EXAT-51 (...skraćenica od punog naziva Eksperimentalni atelier, uz 1951. kao godinu osnivanja grupe) jeste svojevrsna radna zajednica sastavljena od slikara, arhitekata, urbanista, grafičkih i industrijskih dizajnera, scenografa i likovnih pedagoga, okupljenih sa ciljem „sinteze“ svih tih disciplina, koja je na tragu duhovnog i idejnog nasleđa Bauhausa i ruske avangarde svoje programske namere predstavila javnosti Manifestom objavljenim u Zagrebu decembra 1951. godine.

Pripadnici ove grupe - Vlado Kristl, Ivan Picelj, Božidar Rašica i Aleksandar Srnec - razvili su, u oskudnim posleratnim materijalnim prilikama i još uvek netolerantnoj ideološkoj atmosferi, znatne aktivnosti (...), a među kojima posebno mesto u tadašnjoj društvenoj i kulturnoj situaciji pripada pomenutim dvema izložbama četvorice članova grupe –u Zagrebu i Beogradu na samom početku 1953. godine. Upravo u takvom društvenom i kulturnom kontekstu, sve manifestacije grupe EXAT-51, među njima i slikarsku izložbu njenih članova u Grafičkom kolektivu proleća 1953. godine moguće je shvatiti i vrednovati u punoj dimenziji njenog istorijskog značenja.

(izvor: tekst Ješe Denegrija)


Tekst Ješe Denegrija, IZLOŽBA GRUPE EXAT-51 U GALERIJI GRAFIČKOG KOLEKTIVA 1953. GODINE (OTISAK VREMENA 70/∞, Grafički kolektiv – 70 godina, SANU, Beograd 2019.)

Ješa Denegri, Exat 51 Osnovna faktografija (The Virtual Museum of Avant-Garde)                                             

                                       

             

              Katalog i pozivnica za izložbu Grupa EXAT-51, 29. mart - 5. april 1953,
              Galerija Grafičkog kolektiva

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi