No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Izazov linogravure*
O istoriji jedne tehnike

Pitanje izbora medija u likovnoj umetnosti predstavlja deo kreativnog čina. U srpskoj grafici danas linogravura se može posmatrati kao kulturno-istorijski i umetnički fenomen koji je u svoju maticu privukao markantne pojave – umetnike kojima se u novom materijalu otvaraju nova, provokativna pitanja, ali i stvaralačke sumnje. Linogravura – gigantski bakrorez – nastao je u školskoj praksi, među studentima Boško Karanovića, profesora Akademije i njenog prvog medijatora, koji je smatrao da gravura u linoleumu ne predstavlja neku novinu jer je tehnika obrade ploče delom bakrorez, delom drvorez u inverznom značenju. Opiti sa linogravurom na beogradskoj školi koincidiraju sa istraživanjem vrednosti materijala, njegove strukture i ekspresije na internacionalnoj likovnoj sceni. Istraživanjem i radom veće grupe autora u Beogradu, sa glavnim inicijatorima, Boškom Karanovićem i Božidarom Džmerkovićem, linogravura se kroz svakodnevnu praksu i mala otkrića vremenom usavršavala da bi je danas sagledali kao jedno od obeležja grafike beogradskog kruga. Podražavanje bakroreza u linoleumu, danas, u kreativnom smislu, ne bi značilo ništa osim pukog imitiranja da se gravura nije otela i kroz uloženu energiju stvaralaca izdvojila kvalitetom svoje poetike u autentični kreativni medij. U delu složene problematike plastičnih umetnosti devete decenije, koji se odnosi na medij grafike, uz svu toleranciju pomerenih medijskih međa, na linogravuru treba gledati u kontekstu niza kombinovanih reljefnih tehnika; u vokabularu grafičkih disciplina danas, pored kolografije, linogravura je postala sinonim za novi stvaralački prostor, znak vremena, alternaciju.

Izlagači: Zvonko Grmek, Dušica Žarković, Milan Žunić, Marija Ilić, Boško Karanović, Ljubomir Kokotović, Branislav Makeš, Vukica Obradović Dragović, Gordana Petrović, Miodrag Rogić, Olivera Stojadinović, Ljiljana Stojanović, Trajko Stojanović Kosovac, Nevenka Stojsavljević, Zoran Todović, Stanka Todorović, Senadin Tursić, Slavoljub Čvorović, Božidar Džmerković, Kemal Širbegović

*Autorska izložba (sa Z.Todovićem), u okviru 33. Oktobarskog salona, Galerija Grafički kolektiv, oktobar-novembar 1992.


                             
      Svedočenje autora                         B. Džmerković,                           B. Karanović,
      (iz kataloga)                                   Glava ratnika, 1965.                   Hercegov pano, 1967.


                                       
                                        Z. Todović, Ko je ubio Jesenjina, 1989.

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi