No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Leonid Šejka


Leonid Šejka (Beograd, 1932-1970) slikar i teoretičar umetnosti sa diplomom arhitekte, predstavlja jednu od ikoničkih figura u nacionalnoj kulturi. Počeo je od 1953. da izlaže. Jedan je od osnivača i lidera umetničke grupe Mediala (1957) na čijim izložbama je učestvovao. Beskrajna ljubav prema umetnosti i beskrajno verovanje u njene sveukupne moći je jedan od zajedničkih ideala članova Mediale. Različite umetničke prakse obeležile su Šejkino stvaralaštvo; pored slikarstva bavio se crtežom, skulpturom, objektima, asamblažom, ilustracijom knjiga, scenografijom, akcijom/hepeningom. Njegovo autorsko delo je i knjiga “Traktat o slikarstvu” nagrađena je 1965. NOLIT-ovom nagradom.

Reprezentujući stvaralački model koji uporište nalazi u diskursu starih majstora (Leonardo, Van Ajk, Vermer) Šejki je bliska i iluzija prostora u renesansnoj perspektivi. Izgradio je vrlo složeno delo koje polazi od iskustva nadrealizma i dadaizma, da bi od 60-ih formirao individualni izraz u kome je bio posebno zaokupljen problemom uloge predmeta u strukturi slikarske predstave.

Bogata simbolika i duboka intelektualnost obeležila je Šejkin opus koi se u istoričarskim recepcijama može podeliti u pet osnovnih tema kojima se bavio: „Multiplikacija predmeta“, „Đubrišta“, „Skladišta“, „Enterijeri“ i „Mrtve prirode“.

U Grafičkom kolektivu Šejka je održao dve samostalne izložbe, prvu septembra 1958. kada je izložio 17 eksponata i 31. oktobra 1969. tročasovnu izložbu crteža i “andrmolja” koja je svojom neuobičajenom galerijskom prezentacijom i idejnom koncepcijom bila veoma zapažena u kritičkom krugovima i široj javnosti.                             

                  L.Šejka, Grafički kolektiv, 1958.               L.Šejka, A.Čolak-Antić, K.Širbegović, M.Đokić, 1968.


         

    L.Šejka, Tročasovna izložba - slike, crteži i objekti, Grafički kolektiv, 31. oktobar 1969.Irina Subotić, „Dve izložbe – dva događaja koja su potresla Beograd - Olja Ivanjicki i Leonid Šejka“
Deo teskta iz publikacije OTISAK VREMENA 70/∞, Grafički kolektiv – 70 godina, SANU 2019.

(...) Leonid Šejka je u petak, poslednjeg dana (31) oktobra 1969. godine u Grafičkom kolektivu priredio svoju poslednju izložbu u rodnom Beogradu. Nikakvih znakova nije bilo da će to biti oproštaj, niti je iko pomišljao da je ta tročasovna izložba u stvari bila sublimacija njegovog kompletnog dotadašnjeg rada, u najprisnijem prostoru, okružen najbližim prijateljima i najdražom osobom – Anuškom Čolak-Antić..., ali i ogromnim brojem ljubitelja, poštovalaca i znatiželjnika od kojih većina nas nije mogla ni da uđe u Galeriju. Bio je to događaj koji je uzburkao Beograd i pre nego što se desio jer je interesovanje izazvao neobičan Šejkin poziv posetiocima – lično, usmeno, pismeno i preko medija: “Ponesite neki prilog za moje likovno skladište“. Ta vrsta participacije publike nije bila uobičajena kod nas, a bila je tada retka i u svetu. U izvesnom smislu, ona je otvorila prostor za kasnija konceptualna delovanja koja će se odvijati uglavnom u krugu beogradskog Studentskog kulturnog centra, počev od izložbe Drangularijum 1971. godine. Istina, već je Šejkino prvo samostalno izlaganje 17 eksponata od 11. do 21. septembra 1958. godine, takođe u Galeriji Grafički kolektiv, pobudilo neočekivano veliko interesovanje kritike. Međutim, njegova izložba slika, crteža i „andrmolja“ iz 1969. bila je podsećanje, ili tačnije, nastavak u novom ključu njegovih ranijih akcija u duhu fluksusa i hepeninga, sa ritualnim čitanjem tekstova, sa pevanjem i drugim zvučnim intonacijama, u neobičnim pozama, sa fotografisanjem i proglašavanjem običnih predmeta – umetničkim delima. Izvodio ih je sam ili sa svojim prijateljima iz Mediale, a najviše sa Oljom Ivanjicki i Vladanom Radovanovićem, na nekonvencionalnim mestima, po stanovima ili na napuštenim urbanim prostorima i đubrištima još sredinom pedesetih godina prošlog veka, identifikujući na taj način umetničku delatnost sa životom samim. Taj princip je Jozef Bojs uzeo za osnovni koncept svoga stvaralaštva. U tom smislu je ova izložba bila transgresija uobičajenih eksponata jer je povezala, kako je sam Šejka izjavio, ideje iskazane na njegovim delima, ali i „slike, crteže i 'andrmolje', u kojima se, između ostalog može videti: mrtva priroda po holandskom uzoru, terasa blagovesti, cibetka, rakovi, rakuni i drugo; u crtežima – tipografije đubrišta, skladište likovne umetnosti, Robinzon-slikar, Nojev-kovčeg, kuća ptica, zvezdano nebo, elementi vatre i zemlje, labirint razbrajalica i zamak svetog grada, kao i 'andrmolje' od jedan do dvadeset“. Jednom rečju – u prostoru Galerije Grafički kolektiv bila je predstavljena sažeta rekapitulacija Šejkinog sveobuhvatnog rada i razmišljanja. Bogdan Tirnanić je zabeležio da su posetioci donosili „stare štapove za golf, prašnjave abažure rashodovanih stolnih lampi, ping-pong loptice, pregorele radio cevi, puknute balone, rajsnadle i spajalice, opuške francuskih cigareta, omote od bonbona, žvakaćih guma i higijenskih maramica od hartije, tikve i crni luk, te niz sličnih otpadaka iz sadržaja svakidašnjeg životnog trajanja“. Ubrzo je Galerija postala poprište razmeštanja, premeštanja, dopunjavanja po želji brojnih posetilaca a doneti rekvizitarijum je dopunio i potvrdio zabrinjavajuću, gotovo tragičnu sliku savremenog, konsumerističkog sveta koju je Šejka iskazao svojim poslednjim ciklusom slika, crteža i objekata sa temama đubrišta, nagomilavanja i skladišta, predskazujući situaciju čiji smo danas svedoci. Ta kratkotrajna izložba bila je nabijena značenjima i emocijama: prostor Galerije Grafički kolektiv je za to bio najadekvatnije mesto. A sećanja na događaj još žive...                                                   

                        B.Tirnanić, NIN, 16.11.1969.                 L.Šejka, Kolaž-asamblaž, 1969.


                       

                  L.Šejka, Kolaž-asamblaž, 1969.             L.Šejka, Skladište, kombinovana tehnika, 1968.

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi