No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Radomir Stević Ras                   


Među generacijama umetnika stasalih u drugoj polovini 20. veka bio je i Radomir Stević Ras (1931. Toplica – 1982. Beograd). Kroz skoro tri decenije složenih stvaralačkih aktivnosti, bavio se crtežom, grafikom, slikarstvom, ilustracijom i opremom knjiga, izradom plakata i tapiserija, oblikovanjem slova, davanjem rešenja za poštanske marke, scenografijom, režijom, organizovanjem i vođenjem pozorišta, pisanjem eseja i publicistikom.

Rana životna epizoda naučila ga je da zarada ne zavisi od toga kako si, šta i koliko uradio, već više od toga kakav odnos mušterija može da uspostavi prema tebi. Potekao iz siromašne seljačke porodice, već za vreme okupacije je bio nosač kofera na niškoj železničkoj stanici, gde su ga zaobilazili, da bi posle rata izučio limarski zanat. Tada je naučio mnogo o ljudima. Nakon što je diplomirao grafiku 1954. godine na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, u klasi Mihaila S. Petrova, rešio je da bude slobodan umetnik, i da što manje da zavisi od profesije, i da se umetnosti bavi iz čistog zadovoljstva. Kod njega nije bilo mnogo traženja, već tad je imao oblikovanu svest i zacrtan umetnički pravac, što je 1972. godine i izjavio, da u životu nema dilema i da o sebi ima uzvišeno mišljenje.

Samo par godina kasnije, u vreme kad se jasno uspostavlja ideološki profilisana umetnost, na debitantskoj samostalnoj izložbi u Grafičkom kolektivu 1956. godine, prikazao je nepokolebljiva shvatanja i izražajne motive po kojima će postati prepoznatljiv, koje će oblikovati formalno, realističko, i usmereno kroz dugogodišnje zanatsko iskustvo. Grafički kolektiv bio je nezavisna organizacija koju su stvorili umetnici, koji su se izjašnjavali kao Samostalni, i zbog toga mesto iskazivanja kritičkih stavova umetnika, idealno da i Ras izloži svoje plakate, drvorez i naslovne strane knjiga. Izložio je dela „Snaga oružja“, „Tuga i opomena“, „Kosmet“, omote za „Pesme“ Jovana Dučića i Verkorovo „Ćutanje mora“. Ovom izložbom stekao je prvu afirmaciju i oduševio publiku.

Već 1960. godine, svoje nove radove prikazao je ponovo u Grafičkom kolektivu, tako da su nekadašnje prostorije na Obilićevom vencu videle sva najznačajnija dela njegove prve stvaralačke decenije: grafike „Vatra“ i „Gozba“, Rasovu čuvenu „Azbuku“, likovni dizajn trideset ćirilskih slova, kojim je štampao svoja bibliofilska izdanja, poput „Slova ljubve“ Božidara Timotijevića. Nije želeo da ćirilica bude inferiorna u odnosu na latinično pismo. Godinu dana kasnije, 1961. godine, osnovao je Zadužbinu Ras, kroz koju je štampao posebna izdanja knjiga, sa željom da knjizi povrati vrednosti kakve je imala. Tekst paralelno prati ilustracija, ali se ona ne podređuje tekstu, jer je smatrao za samostalno umetničko delo. Jedna od Rasovih zasluga jeste ta što je opremu knjiga izdigao u posebnu likovnu disciplinu. Oslanjajući se na nacionalnu tradiciju, Zadužbina Ras štampala je ubrzo i „Početak bune na dahije“ Filipa Višnjića, „Ljubezni Haralampije“ Dositeja Obradovića i „Veru Pavlodoljsku“ Matije Bećkovića.

Da se profesijom bavio iz ljubavi, govori i činjenica da je 1964. godine osnovao Teatar nacionalne drame, koji je prikazivao dela samo domaćih pisaca. Osnovao ga je zbog svoje životne saputnice, glumice Eve Ras, koju je upoznao u Manasiji, i sve što je na daljem umetničkom planu uradio, bilo je zbog nje - zajedno sa njom, ili inspirisan njenom ličnošću.

Natalija StokanovićTekst Pavla Vasića povodom izložbe Radomira Stevića Rasa (Politika, 23. januar 1956.)

Tekst Zorana Markuša i biografija umetnika iz publikacije povodom izložbe "Rasova azbuka" (Muzej primenjenih umetnosti, april 1974.)

Radomir Stević Ras: Zašto nastojim da budem što manje zavisan od profesije kojom se bavim, pripremio: Radovan Tomašević, obrada Yugopapir (TV novosti, 1974.)
                                       
                        Snaga oružja, plakat                         Vera Pavladoljska, bibliofilsko izdanje
                        (Borba, 25.1.1956.)                           ("Rasova azbuka", MPU, 1974.)


                                       
                                        V. Sarojan, "Pet zrelih krušaka", korica knjige
                                        ("Rasova azbuka", MPU, 1974.)


                                 
              R.S.Ras i M.Ćirić,                       "Ljubav i moda",         Cirkus Adria, internacionalni
              I međunarodna izložba               plakat, 1960.             program, plakat
              fotografije, plakat, 1952.


         
    III međunarodni sajam tehnike, plakat, 1959.           H.Sjenkijevič, "Ognjem i mačem", korica knjige
                                                                                      (Nolit, 1960.)

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi