No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Vasilije Popović Cico


Vasilije Popović Cico - Jedan beogradski đak, otvaranje izložbe, Galerija Grafički kolektiv, decembar 2012; kamera i montaža: A. Zlatanović


Vasilije Popović Cico (1914-1962) bio je izuzetno plodan i višestran stvaralac koji je ostavio značajan trag u mnogim oblastima vizuelne kulture i umetnosti (karikaturi, scenografiji, ilustraciji i grafičkom dizajnu). Popović je Crnogorac rođen u Skadru, školovan u Beogradu, a stvarao je u Skoplju. Učio je u tadašnjoj Umetničkoj školi u Beogradu (kasnije Umetnička akademija) kod profesora, danas antologijskih slikara u Srbiji, Bete Vukanović, Ivana Radovića, Ljube Ivanovića... Rani radovi V.Popovića Cica vezuju se za oblast karikature, a kvalitetom i kvantitetom ovih radova označen je u literaturi kao društveni hroničar svoga vremena. Pored toga, scenografskom radu u Narodnom pozorištu u Skoplju pripada značajna pozicija u njegovom opusu. U kontekstu današnje kulture, kada je grafički dizajn bazični činilac u vizuelnoj kulturi, Popovićevo delo ovom retrospektivnom izložbom i knjigom iz 2012. godine iščitava se, sublimiše i kontekstualizuje u okviru likovne umetnosti druge polovine 20. veka. Između ostalog, autor je prvih bukvara na makedonskom jeziku, kao i prvih grbova Republike Makedonije i grada Skoplja, čime je znatno uticao na oblikovanje vizuelnog identiteta države. Popovićeva produkcija u oblasti grafičkog dizajna je ogromna, a opremao je i rado ilustracije za knjige različite tematike - od popularnih romana i angažovane literature do udžbenika. U realizaciji je koristio estetska iskustva realizma, kubizma, pop arta i/ili konstruktivizma. Čitav Popovićev stvaralački opus karakteriše izuzetan dar crtača, vanredni psihološki pristup i emocionalna inteligencija uočljiva u fizionomijama prikazanih likova (posebno u karikaturi) i idejnim rešenjima kompozicija (u grafičkom dizajnu, ilustracijama, scenografiji).

Izložbe posvećene stvaralaštvu Vasilija Popovića Cica priređene 2012. godine u Grafičkom kolektivu i Domu Vojske pratila je promocija monografije, studijsko izdanje na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku. Autorski tekstovi u monografiji rad su istoričara umetnosti iz Skoplja i Beograda - V.Veličkovski, J.Lužina, Lj.Dabić, Lj.Ćinkul. Prema rečima Gordane Popović Vasić, istoričarke umetnosti, urednice ovog projekta i slikareve ćerke, ideja "nije da Vasilije Popović Cico dobije mesto koje mu ne pripada, već da ne izgubi ono koje zaslužuje".


                                               
                                  Katalog izložbe, 2012.               Monografija, 2012.


                             
      Ivo Andrić, 1956.                               Evica Popović, 1940.                 Branko Karakaš, 1960.Fotografije sa otvaranje izložbe u Grafičkom kolektivu, decembar 2012.


                       


             


             


             

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi