No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Anka Burić


Od 1983. godine, kada je imala prvu samostalnu izložbu u Beogradu, Anka Burić osvaja vlastiti prostor na umetničkoj sceni delujući ubedljivo i intenzivno. Njeni radovi nastaju u stvaralačkom procesu shvaćenom, u prvom redu, kao intuitivni čin u kojem je postignuta dobra relacija gotovo detinje iskrenog zapisa i iskustva individue svesne životnih procesa. Pored grafike, koja je značajna za njen opus, reagujući na aktuelne umetničke događaje, ona sličan krug stvaralačkih problema prenosi i u druge medije – sliku i crtež na platno velikog formata, instalaciju, performans. Stvaralački proces Anke Burić odvija se u znaku krajnje reduciranih prizora i sredstava i u jednom spontanom i rafinovanom beleženju poetsko-ekspresivnih stanja. Antropomorfna obličja svedena na čitljiv znak iz ranih ciklusa vremenom su gotovo nestala, ukinut je momenat deskripcije, a pažnju posvećuje elementarnom, presnom zapisu tražeći karakter stvari u njihovim deformacijama i u unutrašnjosti bića. Linijom, crno-belim kontrastima direktno se prenosi težina intuitivnog naslućivanja u grafički znak. Osećajući pravu primenu materijala, u tehnici suve igle ostvaruje jedno od osnovnih načela svog stvaralačkog kreda – najdirektnije prisustvo u umetničkom delu: u ovoj tehnici postiže jedinstvo vizuelne ideje, a kondenzovana energija emituje se u asketski pročišćenoj kompoziciji. Njeni radovi se mogu sagledati kao svojevrsno dnevničko zapisivanje, hronike stanja i pojava, a poruke se prenose šiframa, jer nema više ni potrebe ni vremena za razuđenim kompozicijama, mnoštvom podataka. U tom sistemu lavirint ili spirala, krst ili vertikala nose vizuelnu simboliku arhetipskog. Spontano je redukovala likovni motiv koncentrišući se na njegovu suštinu. Tako umesto ljudske figure i priče o čovekovoj sudbini, ostale su samo ispružene ruke, bolje reći njihovi tragovi – vizuelni simboli naše postojanosti, potrebe za dijalogom, zbližavanjem; vreme prosvetljenja ili očaja dolaze potom. Kao da je motom Paula Klea “Umetnost stoji iznad stvari, iznad realnog kao i iznad imaginarnog. Ona od predmeta stvara nesvesnu igru.“, sa izložbe Anke Burić 1983. dijagnostikovan njen poetski kod.


               

Katalozi izložbi Anke Burić u Grafičkom kolektivu 1983. i 1991.


         

A. Burić, Trijumfalna kapija, 1985, suva igla, 57x76 cm, Nagrada Veliki pečat 1985;
A. Burić, Strepnja stajanja II, 1988, suva igla, 56x76 cm


         

A. Burić, Iz ciklusa Život gomile, 1983, suva igla, 64x47.5 cm;
A. Burić, Život gomile, 1983, duboka štampa, 50x71 cm


Izlagala je samostalno grafike u Grafičkom kolektivu 1983, cikluse Galerija portreta ili Život gomile i 1991, a 2009. multimedijalni projekat Vino i vrijeme, monotipije i video rad. U prvim ciklusima grafika tehnika suve igle je služila kao medij iz kojeg zrači energija za ideal nove vere u postojanje i njegov smisao, toliko potrebne humanom delu sveta. Među prvim značajnim nagradama u stvaralaštvu Anke Burić je Veliki pečat Grafičkog kolektiva 1985. za grafiku Trijumfalna kapija za koju je žiri cenio da je “Sa vrlo malo plastičnih sredstava, u klasičnoj tehnici suve ige, formama-simbolima izgradila osoben poetski krug koji, reklo bi se, dosta duguje spontanim-intuitivnim polazištima koja, pomoću izgrađene grafičke kulture i uz odgovarajući grafički izraz, nudi posmatraču više mogućih poetskih tumačenja."


           

A. Burić, Bez naziva, 1993, suva igla, 65.5x50 cm;
A. Burić, Sunce 3, 2006, crtež - vino i ugljen, 50x70cm;
Fotografija sa otvaranja izložbe "Vino i vrijeme", Galerija Grafički kolektiv, 2009. (izložbu otvara Kosta Bogdanović)


Anka Burić (1956. Nikšić) diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u klasi profesora Dževada Hoze, 1981. Na Akademiji "Výtvarných Umění", u Pragu specijalizirala je kod profesora Ladislava Čepelaka (1982-1983). Magistarske studije završila je 1983. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Branka Miljuša. Studijski je boravila u Parizu, u Site Internationale des Arts, 1984. Profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, na odsjeku za grafiku, u penziji. Redovni je član CANU od 2008. Učestvovala je na preko 250 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Imala je 40 samostalnih izložbi grafika, slika i crteža - Nikšić, Podgorica, Beograd, Ljubljana, Novi Sad, Herceg Novi, Sarajevo, Čačak, Apatin, Budva, Tivat, Seul, Pariz, Njujork, Cetinje… Dobitnik je 27 nagrada za grafiku i crtež - izbor: „Velika diploma“ za grafiku na II INTERBITEP-u u Tuzli, 1982, 2004; „Veliki pečat” Grafičkog kolektiva, Beograd, 1985, Prva nagrada „Zlatna presa“ na III internacionalnom Trijenalu grafike u Kairu, 2000, Trinaestojulska nagrada Crne Gore, 2001, Nagrada 39. Hercegnovskog zimskog salona 2006, Nagrada za stvaralaštvo Braća Karić 2007, Nagrada za crtež Osten galerije Skoplje 2012. Radovi su u kolekcijama muzeja i galerija u zemlji i inostranstvu - Nacionalna biblioteka u Parizu, Aleksandrijska biblioteka…

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi