No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJEImate li svoj exlibris?


Exlibris = iz knjige
je nalepnica sa odštampanom oznakom vlasništa, koja se postavlja na unurašnju strane korice. Kao minijaturna grafička predstava najčešće označava sklonost, karakter vlasnika, ali i senzibilitet umetnika. Obično se iza natpisa Ex libris dodaje ime i pezime vlasnika knjige ili naziv biblioteke.


           

R. Ćirić, Exlibris Grafički kolektiv; Imate li svoj exlibris?, katalog izložbe, korica


Svojim promotivnim, edukativnim ili interaktivnim programima Grafički kolektiv je ukazivao na različite fenomene u kontekstu savremene kulture. Među njima je i izložba posvećena exlibrisu a njen izazovni naslov Imate li svoj exlibris? svakako je podsetio publiku na običaj označavanja vlasnika knjige. Ovaj umetničko-edukativan program dešavao se proleća 1987. godine, pre nastanka knjige u elektronskoj formi. Cilj ovog umetničkog događaja bio je da podseti na exlibris, oživi interesovanje za posedovanje, projektovanje i kolekcionisanje exlibrisa, kao i da ostvari kontakt autora i najšire publike u Beogradu i drugim gradovima. Umetnik Rasto Ćirić je koncipovao ovaj projekat iz tri dela: istorijsko-umetničke izložbe, izrade/štampanja exlibrisa in situ i skromnog kataloga. U ovoj publikaciji istoričarka umetnosti Dragana Palavestra uspostavlja temeljnu eksplikaciju istorije, promene i značaja exlibirisa/kulturne forme koja lakonski glasi: „Ovo je moje i neka svi znaju da je moje“. Naglašeno je, exlibris/svojinski znak kao umetnička disciplina prilično je zapostavljen u beogradskom umetničkom krugu ostajući često kao usamljeni autorski radovi. Umetnička grafika-exlibris uglavnom je namenjena eksluzivnim kolekcionarskim pasijama (radovi Albina Brunovskog). Pored Društva exlibris Slovenije i u Beogradu je osnovano Društvo exlibris koje je svojim radom i entuzijazmom u 90im godinama aktivno učestovalo u velikom međunarodnom projektu Svet exlibrisa. Izložba Imate li svoj exlibris? je imala internacionalni karakter predstavljajući značajne autore, kolekcionare i vlasnike ovih često ekskluzivnih umetničkih formi namenjenih izložbama, poštovaocima i bibliotečko-muzejskim zbirkama. Izbor je grupisan u 16 segmenta po umetničkom, istorijskom ili geografskom znaku postavke posvećene kratakom istorijatu ekslibrisa, ekslibrisu poznatih ljudi, ekslibrisu velikih majstora/poznatih umetnika, savremenom hrvatskom exlibrisu (zbirka B.Biškupića), japanskom exlibrisu (zbirka Č.Ocića), exlibrisima iz kolekcije dr Rajka Pavloveca iz Ljubljane, exlibrisima Slovačke, Poljske, Novog Sada, beogradskog kruga, radovi Karol Andruške…Bogatstvo i raspon autorskih poetika odlika je internacionalnog umetničkog bratstva iz Beograda, Srbije i Jugoslavije kao i iz Belgije, Čehoslovačke, SSSR, Nemačke, Austrije, Italije…


                                   

Imate li svoj exlibris?, pozivnica, program izložbe i poziv za umetnike


Zainteresovani su mogli da naruče svoj exlibris i takvih aktivnosti je bilo tokom izložbe. Živi program odvijao se svakodnevno, od 17-20 sati, kada su (po rasporedu) štampali exlibrise Rastko Ćirić, Zvonko Grmek, Zoran Todović, Gordana Radošević, Dragan Milosavljević, Ilija Knežević, Branislav Fotić, Olivera Stojadinović, Gordana Petrović, Slobodan Manojlović, Predrag Marković.
Jedno junsko veče posvećeno je i razgovoru o japanskom ekslibrisu i njegovom istorijskom i umetničkom iznačaju u svetu ove umetničke forme.


   

Ja imam svoj exlibris, promotivni bedževi


     

B. Kršić, Exlibris Zdenek Blažek; B. Kršić, Exlibris Grafički kolektiv; B. Karanović, Exlibris Janko Šafarik; M. Ćirić, Exlibris Jure Žuljević


     

Z. Grmek, Exlibris Dr. Rajko Pavlovec; Exlibris Časlava Ocića; E. Kralj, Društvo exlibris Sloveniae; M. Ćirić, M. Kozamernik, Društvo exlibris Sloveniae

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi