No Flash
 
 

KROZ DURBIN GRAFIČKOG KOLEKTIVA – MAPIRANJE ISTORIJE


Povratak minijaturi I,II,III, Kolekcija Zorana L. Božovića


Teza da mali umetnički format predstavlja samo ustupak dimenzijama ali ne i snazi i ekspresiji kreativne ideje, potvrđena je u stvaralačko-izlagačkoj praksi na našoj i internacionalnoj sceni. I u programskoj tradiciji Grafičkog kolektiva, uz Malu grafičku formu, nastavila se u različitim autorskim izdanjima afirmacija minijature. U tom kontekstu izdavajaju se izložbe Povratak minijaturi I,II,III, nastale kolekcionarskom pasijom Zoran L. Božovića.


           


Božović je bio polivalentna ličnost, beogradski student, diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu, doktorirao je u Centru za multidisciplinarne studije ovog Univerziteta gde je bio vanredni profesor iz oblasti biomedicinskog inženjerstva i informatike. Ipak, njegova druga ljubav posvećena je svetu likovne umetnosti, o kojoj je u hodu brzo učio i razumeo, a isto tako, svojom sistematičnošću, agilnošću i lakom komunikacijom osvajao je ljude i sticao njihovo poverenje. Svoju pomalo pasivnu ulogu sakupljača, Božović polako proširuje konkretnijim delovanjem; izdavanjem bibliofilskih grafičkih mapa on animira slikare sa prve stvaralačke linije koji u različitim kreativnim osetljivostima osvežavaju svoj odnos prema grafičkom mediju. Da bi mogao da se bavi izdavanjem grafičkih mapa, od kojih su neke veoma ekskluzivne, on je kod profesora Boška Karanovića sticao praktična znanja o tajnama ovog zanata.


     


Katalog izložbe Povratak minijaturi I, Grafički kolektiv, 1985.Još potpuniju kreativnu poziciju Božović je ostvario u razgovorima o likovnim/vizuelnim umetnostima – intervjuima sa poznatim umetnicima, kritičarima i galeristima sa domaće i internacionalne scene, koje je publikovao u nekoliko knjiga - edicija Razgovori o umetnosti. U ovim publikacijama, prirodan segment intervjua predstavljaju portreti umetnika koje je Božović fotografisao u ambijentu ateljea; ovi foto-zapisi u bresonovskom stilu “odlučujućeg trenutka” predstavljaju autentični dokument tih susreta. Svakako, svojim delovnjem u polju vizuelnih umetnosti 80-ih i 90-ih godina upamćen je kao markantna ličnost utemeljenih stavova obojenih posvećenošću i ljubavlju, svetlim tačkama u vremenu.


           


Katalog izložbe Povratak minijaturi II, Grafički kolektiv, 1995.Povratak minijaturi I,II,III, u gotovo decenijskom ritmu (1985, 1995. i 2001. posthumna), jedinstvene koncepcije nastale su kao rezultat Božovićeve neuobičajene kolekcionarske pasije prema crtežima nastalim na kutijama od cigareta. „Ideja je bizarna, format je dovoljno veliki da se umetnik izrazi, dovoljno mali da ne bude pretenciozan, ali isto tako ovo je dokaz da se na priručnom, čak otpadnom materijalu može napraviti umetničko delo, samo ako se hoće“ reči su autora zabeležene u katalogu prvog izdanja izložbe. Ovaj projekat svedoči i o personalnoj kulturi i lucidnoj otvorenosti Božovića ka različitim poljima umetničkog delovanja, kao i o lakoći kretanja i komunikativnosti u okviru umetničkih krugova kojima je pripadao. Dve kutije sa crtežima Leonida Šejke bile su inicajalni momenat za spontanu u početku, potom intenzivirajući prilježnu kolekcionarsku misiju. „Zbirka je sporo i mukotrpno rasla dok nisu prikupljena dela dvadesetak autora. Posle je sve bilo lakše i brže“ (Z.Božović) Ova kapitalna zbirka sa više stotina crteža/objekata je pored različitih generacija i poetskih opredeljenja jugoslovesnkih umetnika – Peđa Milosavljević, Nedeljko Gvozdenović, Cuca Sokić, Nikola Graovac, Mića Popović, Đorđe Ivačković, Stojan Ćelić, Dušan Otašević, Radomir Reljić, Predrag Nešković, Vladimir Veličković, Raša Todosijević, Milan Blanuša, Tanja Ostojić, Milica Tomić... mapirala i aktere sa internacionalne scene kao što su Albin Brunovski, Frensis Bejkon, Antoni Tapijes, Klaes Oldenburg, Sol Levit, Sezar, Džozef Košut, Ero, Lorens Vajner... Više od kurioziteta jednog specifičnog kabineta retkosti ova izložba/projekat je u decenijama sve veće komercijalizacije umetnosti ukazala na još uvek dominantnu i paradigmatsku poziciju plemenitih humanističih ideala i karakternu osobinu umetnika, koji su po rečima autora, uvek entuzijasti koji pored ljubavi prema svom radu, vole i poštuju entuzijazam drugih. Božovićeva internacionalna kolekcija radova na kutijama od cigareta, sa učešćem oko 300 domaćih i stranih autora, pored izložbi u Grafičkom kolektivu predstavljena je i u Belgiji (Vervije, 1997. i Brisel, 2000.)


           


Katalog izložbe Povratak minijaturi III, Grafički kolektiv, 2001.Potvrda upornosti, ali i uvažavanja i spremnosti za saradnju, kao Božovićeve komunikacijske osobenosti, vidljive su posebno danas, kada oštra linija deli nas i njega, na Prisutne od Odsutne. U osnovi svega leže izgrađeni kriterijumi, doba ukus i talenat emocionalne inteligencije.

Sprega između početne kolekcionarske pasije, uredničko izdavačkih i drugih kreativnih izazova Zorana L. Božovića, pod znakom su tesmanetarnog primera angažovanja i entuzijazma, toliko potrebnog savremenoj srpskoj kulturi u novom milenijumu.

Zoran L. Božović (1949-2000. Beograd), diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, gde je bio naučni savetnik i vanredni profesor iz oblasti biomedicinskog inženjerstva i informatike. Početkom osamdesetih posvećuje se i kolekcionarstvom. Fakultativno pohađa grafiku kod prof. Boška Karanovića na Fakultetu likovnih umetnosti, a od 1982. započinje izdavačku delatnost. Izdao je trideset mapa grafika domaćih i stranih umetnika, od kojih se prvih dvadeset i pet, realizovanih do 1995, pohranjenih u Kolekciji Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu. Bio je urednik edicije monografija u izdavačkoj kući Cicero. U ediciji Razgovori o umetnosti objavio je devet knjiga intervjua sa preko devedeset relevantnih umetnika kritičara i galerista sa domaće i svetske umetničke scene. Svojim delovanjem kritički je fokusirao savremenu umetničku scenu. Bavio se fotografijom i izlagao na više grupnih izložbi: Bijenale minijature, Gornji Milanovac, Internacionalni salon umetničke fotografije i Oktobraski salon, Beograd. Laureat je više nagrada za svoje umetničko delovanje. Samostalnu je izlagao fotografije sa portretima umetnika koje je intervjuisao (Galerija Doma omladine, Beograd 1997).

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi