No Flash
 
 
Lična karta Grafičkog Kolektiva


Šta je Grafički Kolektiv?

Od svog osnivanja 1949. godine, zajedno sa galerijom, bio je i danas je, jedan od vodećih umetničkih centara u Srbiji (i ex-Jugoslaviji). Kroz istoriju ove galerije može se pratiti razvoj grafike u drugoj polovini 20. veka u nacionalnim i internacionalnim okvirima. Promovisanjem grafike, grafičkog dizajna i drugih oblika vizuelnih umetnosti, GK deluje kao medijator u kritičkoj recepciji značajnih fenomena u savremenoj umetničkoj praksi.

Profesionalni ugled GK je zasnovan na raznovrsnom programu, visokim kriterijumima, tradiciji i entuzijazmu; otvoren je za nove pojave, pravce, eksperimente.

Ko su osnivači Grafičkog Kolektiva?

Poznati i afirmisani umetnici prve generacije grafičara beogradske Akademije likovnih umetnosti: Boško Karanović, Mirjana Mihać, Dragoslav Stojanović Sip, Dragoljub Kažić i Mile Petrović.

Aktivnosti Grafičkog Kolektiva

Priređuje više od 20 izložbi godišnje domaćih i stranih umetnika (iz Engleske, Japana, Poljske, Kanade, Švedske; Dali, Chagall, Vasarely,Motherwell, Erro, Fuchs, Anderle, Brunovsky, Lawrence W, Toshio Joshizumi, Kalaj…). Prvi hepening u Beogradu, 60-tih godina, odigrao se u ovoj galeriji. Kolekcija GK ima oko 4000 grafika; publikuju se katalozi, grafičke mape, monografije.

Nagrade

Veliki pečat ( ustanovljena 1963); prvo nacionalno priznanje za grafiku

Mali pečat (ustanovljena 1991) za grafiku malog formata

Grifon (ustanovljena 1996); nagrada za najbolji grafički dizajn (u saradnji sa Quadra Graphics)


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi