No Flash
 
 Jacek Ševčik


Poljska grafika u vreme pandemije

U potrazi za odgovorom na ovu temu, želeo bih da vam predstavim neobičan fenomen, kakav je savremena poljska grafika. Njena jedinstvenost leži u činjenici da je već dugi niz godina izuzetno uspešna u umetničkom smislu, često osvajajući nagrade na međunarodnim izložbama i konkursima. Već dugo se pitam kako je moguće, da uprkos tolikim nepovoljnim spoljnim okolnostima, koje ću kasnije opisati, kontinuirano održava visok kvalitet. Odgovor može biti samo jedan; takvi nepobitni uspesi su mogući zahvaljujući desetinama izuzetnih grafičara, koji rade na akademijama i umetničkim odeljenjima univerziteta. Obrazovni sistem, koji omogućava rad na akademiji, razmenu umetničkih iskustava sa studentima i drugim predavačima i razvijanje sopstvenog talenta i veština, razvija se i potvrđuje godinama.

Ova izuzetna skupina grafičara, koja radi u akademskim krugovima, preuzima odgovornost za umetnički kvalitet, poznavanje svih mogućih tehnika i tehnologija, kao i za raznolikost ličnih izraza - među stotinama naših učenika. Obrazovni sistem, u velikoj meri zasnovan na odnosu učitelj - učenik, što je skupo i kontroverzano, izuzetno dobro funkcioniše u obrazovanju budućih umetnika. Različite radionice i nastavnici odgovorni za programe stoje na raspolaganju studentima grafike svih godina i savršeno zadovoljavaju većinu kurikularnih i intelektualnih potreba gotovo svakog studenta. Kombinacija nastave umetničke grafike i grafičkog dizajna, koja često uključuje i multimediju, stvara jedinstveni nastavni program i oprema studente neophodnim veštinama, tako da mogu naći svoje mesto u različitim profesionalnim oblastima.

Studenti grafike su oni koji nam svake godine pružaju nova, do tada nepoznata vizuelna i intelektualna iskustva, izlažući svoje radove na završnim izložbama, diplomskim izložbama i međuakademskim smotrama. Svršeni studenti grafike pobeđuju na takmičenjima, dobijaju važne nagrade i posebna priznanja u Poljskoj i inostranstvu. Nekolicina njih dobija priliku da radi u akademskim krugovima, stane na drugu stranu i osnaži redove akademskih nastavnika. Oni nastavljaju obrazovne tradicije departmana grafike i zahvaljujući njima se održava kontinuitet, kao i akademska radna kultura, podržana jedinstvenim kompetencijama i izuzetnim talentima.

Iako svestan činjenice da se većina gore pomenutih nedaća ne dešava samo u Poljskoj, odlučio sam da ipak nabrojim one koje su najteže i najneugodnije. To su: malo tržište umetnosti u Poljskoj, u osnovi ograničeno na antikvitete, nedostatak kolekcionara umetničkih dela i kolekcija (posebno kolekcija moderne grafike), potpuni nedostatak interesovanja biznis sektora (koji bi potencijalno mogao biti sponzor kulture i umetnosti), i verovatno najtužnija činjenica - da su kustosi prestižnih muzeja i umetničkih galerija toliko neuki i nezainteresovani. Kriv je naravno osnovni obrazovni sistem, jer je fokusiran ne na umetničko obrazovanje već na sasvim druge oblasti.

Na kraju treba pomenuti pandemiju koja je pokvarila sve planirane izložbe i konkurse, a najviše je lišila umetničku zajednicu lične socijalne interakcije, radosti susreta i zajedničog rada, što je toliko potrebno u našoj niši.

Profesor Jacek Ševčik
Eugenjuš Gepert akademija za umetnost i dizajn u Vroclavu, Poljska

Prevod sa engleskog jezika: Maja Simić
Jacek Ševčik (1958, Vroclav, Poljska), diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti, Vroclav, 1982. MFA, počast u grafičkoj umetnosti. Od 1982. Radio na Akademiji kao asistent profesoru Halini Pavlikovskoj, a sada je profesor u Grafičkog studiju za studente grafike i postdiplomce, na Fakultetu grafičke umentosti. Godine 2005. bio je izabran za predsednka Akademije likovnih umetnosti u Vroclavu, u terminu 2005-2008. Pored prevadanja i grafike on se aktivno bavi crtežeom i grafičkim dizajnom. Njegovi crteži i grafike su u kolekcijama: Nacionalna biblioteka, Varšava; Ossolineum biblioteka, Vroclav; Kabinet grafike poljske Akademije nauka, Krakov; Norrbottens Lans Landsting - Lulea, Švedska; Boras Kunstmuseum - Boras, Švedska; Botkyrka, Lulea and Falun Kommun – Švedska; Grafikens Hus – Mariefred, Švedska.

szew0717@gmail.com


   

J. Ševčik, Planinari, 1993, bakropis
J. Ševčik, Muka, 2016, bakropis, 79.5x59.5 cm

   

J. Ševčik, Bašta dr Jordana, 2019, bakropis
J. Ševčik, Muka 1, 2016, bakropis, 79.5x59.5 cm

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi