No Flash
 
 Ljiljana Ćinkul


Kako se stvara velika zajednica umetnika*
Povodom 7. Internacionlanog grafičkog bijenala u Guanlanu 2019. godine

Specifično svojstvo umetničke grafike da se umnožava i lako šalje na put zahvalna je komunikaciona osobina koja i danas zadržava ovu stvaralačku disciplinu na razuđenom prostoru vizuelnih umetnosti. Puls žive kreativne aktivnosti afirmišu i brojne međunarodne manifestacije posvećene grafici širom sveta, od najstarijeg Bijenala u Ljubljani iz 1955, preko krakovskog, bitoljskog, tokijskog, beogradskog, užičkog, splitskog do ovog novomilenijumskog u kineskom gradu Guanlanu. Realnost kineskog ekonomskog čuda i otvaranja ka svetu prati u stopu i preporod u drugim oblastima, veoma vidljiv u kulturi i umetnosti. Prava ilustracija je kompleksna institucija Bijenala u starom gradiću Guanlanu koji je blizu Šenzena, gradu koji je za poslednjih 40 godina novom arhitekturom i privrednom organizacijom pretvoren u metropolu 21. veka, a blizina Hong Konga se u svemu takođe primećuje.
Internacionlani grafički bijenale u Guanlanu proleća 2019. godine imao je svoje sedmo izdanje, a to da je tokom proteklih 12 godina postao značajno umetničko uporište ilustruju fantastične brojke sa konkursa na koji se prijavilo 2.551 umetnika iz 105 zemalja sa 4.598 radova. Ove rekordne brojeve porede sa konkursom od pre 10 godina kada su se javili umetnici iz 57 zemalja. Pitanje je bilo kako savladati ovako ogroman konkursni material uz podrazumevanu profesionalnu recepciju? Usvojen je kuratorski sistem selekcije, radovi su obeleženi brojevima, a međunarodni sastav ovog tela od 18 članova glasao je po sistemu 30 glasova svako može da da, glasovi se odmah kompjuterski obrađuju i niko nije imao uvid u glas svog kolege. Rad sa više od dva glasa ulazi u uži izbor, a sa više do pet glasova grafika je u izboru za nagradu. Svojim konceptom Bijenala i izložbena postavka je limitirana na 300 radova, pa je u katalogu, poštujući ovaj demokratski sistem, u posebnom odeljku reprodukovana tzv. kraća lista 577 grafika koji su tokom druge runde selekcije ostale van izložbene prezentacije.


     

     


Simptomatično, kao vrsta putokaza selektorima, bio je i njihov uvid u radove nagrađenih autora i značajnih umetika sa prethodnih šest Bijenala. Kako bilo da bilo, selekcija je bila stroga i veliki broj radova sa konkursa je odbijen.
Visoki profesionalizam i ogromna energija u ovoj prezentaciji koncentrovani su u izuzetnom izdanju Muzeja grafike specijalno projektovanom za ovako velike događaje i čija je izgradnja završena 2014. godine. Ovaj zahtevni i dinamični arhitektonski objekat Dom Bijenala, u staklu i betonu, nastao je prateći potrebe ove manifestacije i njen nesumnjiv rast, a ovo sedmo izdanje Bijenala treći put se predstavlja domaćinski, u sopstvenom muzejskom prostoru.


     

Chayasit Orisoon (Tajland), Deca Tai Dam roditelja, visoka štampa, 100x130 cm
Smorodin Artem (Ukrajina), Okreni se moru, visoka štampa, 65x95 cm


Sama ceremonija otvaranja manifestacije bila je mera kulturnog i estetskog događaja za sebe. Reprezentativnost ove svečanosti, uz učešće selektora Bijenala i programski deo posvećen kineskoj kulturi i njenoj tradiciji, uz magiju efektne iluminacije, ostavili su snažan utisak neponovljivosti. Dvanaest ravnopravnih nagrada dodeljeno je umetnicima – Ewlina Kolakowska i Olga Zukowska iz Poljske, Hiroya Yasukochi iz Japana, Lang Lang, Liu Jing, Yu Ziliag, Wang Xiao i Zhu Shiwei iz Kine, Rattana Sudjarit i Teerawoot Com-on sa Tajlanda i Sandro Bracchitta iz Italije. Svakako, oni su bili učesnici ove svečanosti kad su na pozornici uručene nagrade, a u Muzeju su njihovi radovi izdvojeno prezentovani.
O selekciji? Radovi na Bijenalu predstavljali su deo moguće realne slike grafičke produkcije u svetu danas. Što bi rekao jedan neshvaćeni umetnik amater, laički, i realistika i modernistika. Ozbiljno govoreći, stiče se uvid u autorske koncepte nastale u različitim umetničkim školama, a tehnologija štampe je visokog nivoa, uz adekvatnu primenu tehnike i materijala. Svakako, umetničke vrednosti u multikulturalnoj eri reflektuju se na umetničku filosofiju i estetiku. Tako neiscrpna digitalna tehnologija daje novim generacijama novu ekspresiju i druge narative. Na malom broju primera sa ovog Bijenala očit je bio eksperimentalni duh u grafici i mogućnost njenog trodimenzionalnog koncipovanja u formi instalacije. Neki autori su predstavljeni poliptihalnim radovima, stripovanim kompozicijama, op-artističkim diskursom, a svi su opremljeni što daje grafičkom otisku završni utisak. Po prirodi stvari i brojeva, na izložbi je najveći broj učesnika iz Kine. Lični utisak je, najubedljiviji su crno-beli ili u boji drvorezi velikih dimenzija. Najčešće njihov poetski diskurs je blizak figuraciji uz realizaciju otiska koja dodatno fascinira upravo i formatom. Gotovo da blinka asocijacija na drvoreze austrijskog umetnika Hundertvasera i njegovih drvoreza ne tako velikih dimenzija, izvedenih u 20-30 boja, printanih 60ih godina 20. veka u Japanu.
U poređenju sa drugim bijenalima u svetu ovaj u Gualanu je, u stilu kineskih reformi, pragmatičan je i efikasan.
Neko od članova kuratorskog tima na 7. Bjenalu. inicirao je esencijalna pitanja o statusu umetnosti grafike: šta radi i kako radi grafičko stvaralaštvo danas? Da dodamo i staru dilemu: savremeno ili svevremeno?


               

Jan Moskala (Poljska), Havoc, visoka štampa, 70x100 cm
Veliko Marinchevski (Bugarska), Lotosovo jezerce na mesečini II, duboka štampa, 112x50 cm
Zhou Jie (Kina), Četiri godišnja doba - proleće, visoka štampa, 167x91 cm

               

Li Xiaoguang (Kina), Ispod cveta, visoka štampa, 90x120 cm
Zhang Hui (Kina), Zuriti u svetlost-8, litografija, 97x45 cm
Mychael Barrat (Kanada), Kratka istorija ljubavi, duboka štampa, 63x70 cm


Institucija gualanskog Bijenala se pažljivo gradi i nju čine Grafička radionica, Muzej i njegova kolekcija, a ovaj veliki sistem pored izložbi uključuje istraživanja, socijalni život i permanentno umrežavanje angažujući ideje, vreme, trud, entuzijazam, novac i ljudske resurse.
Pored Bijenala, impuls daju i stalne akademske razmene i internacionalni programi kao provereni načini da moderna kineska grafika stekne veliki uticaj i u inostranstranstvu, ne samo kod kuće. Priču o kineskoj grafičkoj sceni i svetu poentira odlična izložba mladih kineskih umetnika locirana u delu Muzeja, paraleno sa centralnom izložbom Bijenala. Katalog Bijenala sa oko 400 strana je ambiciozan projekat u kojem svaki od 300 autora ima svoju stranu.
Zgusnuti program umetničkog događaja ovog sedmog izdanja Bijenala bio je dopunjen i jednodnevnim Gualan forumom na kojem su u audio-vizuelnim prezentacijama predstavljali svoje stavove teoretičari i praktičari pozvani iz celog sveta. Potpisnik ovog teksta je predstavio Grafički kolektiv. U ovoj velikoj zajednici grafičkog bratstva participiraju i naši umetnici svojim radovima, rezidancijalnim boravcima u Ateljeu i članstvom u radu njihovih stručnih tela i foruma – Lidija Antanasijević, Dimitrije Pecić, Mina Rakidžić i drugi.

Ljiljana Ćinkul
*Velika zajednica umetnika, Bijenale grafike, Guanlan, Kina, Politika, Kultura/umetnost/nauka, Beograd, 6. jul 2019.       

Yoshikatsu Tamekane (Japan), Četiri godišnja doba - jesen, visoka štampa, 97x67 cm
Hendrik Faure (Nemačka), San razuma, duboka štampa, 38x48 cm

       

Marija Anđelković (Srbija), Stanja promene XV, litografija, 100x100 cm
Sohee Kim (Južna Koreja), Kako provesti odmor, duboka štampa, 40x50 cm
Ljiljana Ćinkul istoričar umetnosti i likovni kritičar. Diplomirala 1976. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1981. Kustos/urednik i umetnički direktor Grafičkog kolektiva. Likovnu kritiku i tekstove iz oblasti likovne umetnosti objavljuje od 1977. u časopisima (Gradina, Umetnost, Književna reč), saradnik Radio Beograda 3 i likovni kritičar lista Politika. Član ULUPUDS-a i AICA. Autor je studijskih tekstova, autorskih izložbi, recenzija i predgovora u katalozima, u zemlji i inostranstvu. Učestovala na konferencijama, seminarima i tribinama; član brojnih umetničkih saveta i žirija. Opširnije

cinkul.gk@gmail.com

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi