No Flash
 
 Milica Antonijević


U autorskom tekstu „Istorija u toku“ Ljiljane Ćinkul, objavljenom u publikaciji povodom 65 godina rada Grafičkog kolektiva (Otisak vremena – istorija u toku) citirana je misao Oktavia Paza „ Da bi bili istinski moderni moramo prvo prihvatiti našu tradiciju“ iza koje stoji osnova svega. U tom duhu je proteklo moje petogodišnje školovanje na Osnovnim studijama kod profesora Bogdana Kršića i Božidara Džmerkovića (među nastavljačima tradicije Grafičkog kolektiva) i Milice Vučković (dobitnica Nagrade Veliki pečat 1980. godine) kasnije u toku izrade magistarskog rada.

U avgustu 2019. godine ukazala mi se prilika da održim predavanje na temu mog stvaralaštva u oblasti grafike, u okviru obeležavanja jubileja Grafičkog kolektiva, 70 godina postojanja, u galeriji SANU u Beogradu.

Ciklus grafika AQUA PERMANENS moje je dugogodišnje opredeljenje koje je umnogome odredilo poetiku i suštinu mog stvaralaštva (crtež/slika/grafika) tako da i doktorski umetnički projekat koji je u toku realizacije nosi naziv „Aqua permanens – multiplikovanje matrice u oblikovanju vizuelnih struktura postupkom brikolaža (slike/objekti) – izložba slika”. Izložbe koje su pod tim nazivom realizovane 2013. godine u Salonu 77 u Nišu i u Grafičkom kolektivu bile su početni impuls za dalje projekte.


     

Galerija SKC, Kragujevac, 2016.
Majska izložba Grafičkog kolektiva, 2018.


U svom stvaralačkom procesu kombinujem klasičnu tehniku visoke štampe i kao alat koristim valjak, a sa druge strane, kao matrice mi služe najrazličitiji umnoživi industrijski proizvodi. Kao „vezivo“ koristim mišvajz za polutonove i industrijski filc za laminat kao podlogu koja je u osnovi svega. Nikada nemam jasno isplaniranu skicu na osnovu koje radim već samo osnovnu zamisao, a u toku rada vodim se osećajem i dugogodišnjim iskustvom. Što se tiče kolorita sve što mi je potrebno da realizujem zamisao tj. ideju je upotreba crne, srebrne, tirkizno plave/ sedefno zelene i zlatne boje. Promena papira takođe je bitno uticala na opšti utisak otisaka koje sam štampala. Nisam se upuštala u sam proces ručne izrade papira jer sam uspela da ga pronađem na tržištu a da u potpunosti odgovara mom konceptu. Tiraž je, bar što se tiče grafika velikog formata, odavno prestao da mi bude imperativ. Autorski otisci su nešto što ispunjava moju grafičku misiju, za sada. Realizaciju grafika sam ovim postupkom prilagodila sebi i svom senzibilitetu, značajno ubrzavši sam proces štampe, a sve to opet bez direktne upotrebe računara.


     

Nagrada Zlatna igla ULUS-a, 2017.
Tamno disanje u 18 polja, 2020.


Tri izložbe koje su prethodile doktorskom umetničkom projektu i koje su učvrstile ideju o slikama/objektima kao krajnjem ishodu bile su izložbe „Tragači“ u Atrijumu biblioteke grada Beograda (2018), zatim „Grafike“ (sa B.Otaševićem i V. Rankovićem) u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu (2019) i „Prvo i drugo stanje disanja, ritam i prirodni procesi“ (sa D.Novakovićem) u Galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu (2020).

Na izložbi „Tragači“ prvi put sam izložila i mini seriju izrađenu od crnog mat klirita sa svetlećom pozadinom sa motivima direktno preuzetih sa grafičkih listova. A jedan od predstavljenih radova bile su i skulpture/lampioni sa otiscima matrica koje su korišćene prilikom štampanja otisaka.

Lajtmotiv izložbe „Grafike“ bila je misao tj. analiza profesora Bogdana Kršića: „Već se dugo savremena grafika razvija u dva osnovna često suprotna pravca: ka maloj, intimističkoj, knjižnoj formi, i ka velikoj, galeriskoj. Prva (...) uspeva da zadrži i unapređuje tradicionalna grafička shvatanja, suprotstavljajući se drugoj koja se sve više udaljava od grafike i dotiče druge likovne oblasti, uglavnom alternativna vizuelna istraživanja u duhu opštih tendencija.“Težnja izložbe „Grafike“ bila je da pokaže mali deo onoga što savremena grafika može da bude, a izloženi radovi nesumnjivo su pripadali drugom pravcu, naveo je u tekstu za katalog Vladimir Ranković.


Atrijum Biblioteke grada Beograda, 2018.


Najnovija izložba „Prvo i drugo stanje disanja, ritam i prirodni procesi“ bila je pokušaj da se povežu dva elementa, voda i vazduh, i da se sagledaju kroz grafiku, analognu crno belu fotografiju i zajednički video rad „Nebulae“ koji je spojio naizgled nespojivo. Rad koji je na ovoj postavci prvi put predstavljen „Tamno disanje u 18 polja“ bio je još jedan pokušaj da izađem iz okvira klasičnog grafičkog izraza i prezentacije i pređem u polje instalacije i objekta.

Predmet doktorskog umetničkog projekta „Aqua Permanens - multiplikovanje matrice u oblikovanju vizuelnih struktura postupkom brikolaža“ (u daljem tekstu ”Aqua permanens”) predstavlja realizaciju istraživačkog postupka u oblikovanju vizuelnih struktura. Projekat se odnosi na istraživanje struktura i njihovog međudejstva dobijenih korišćenjem raspoloživog materijala u vidu industrijski dobijenih matrica tj. robe za široku potrošnju, a koje sam ranije upotrebljavala u realizaciji grafika, slika i crteža.

Umetnički cilj predloženog projekta ”Aqua Permanens” je realizacija vizuelnih struktura transponovanjem postojećih matrica tj. otisaka dobijenih njihovim korišćenjem u grafičkom postupku, u nove strukturalne koncepte uz primenu postupka brikolaža. Inicijalna ideja se odnosi na nove mogućnosti u realizaciji slike u mojoj dosadašnjoj umetničkoj praksi, putem usložnjavanja matrica koje novonastalim kompozicijama daju veliki broj međusobnih kombinacija, i služe kao spona u istraživanju, za mene, novog postupka brikolaža u odnosu na već oprobane i verifikovane rezultate u oblasti grafike. Tako se u okviru jedne slike mogu izdvojiti manji trodimenzionalni objekti izrađeni postupkom brikolaža koji bi dominirali u dvodimenzionalnoj formi slike.


     

IV Međunarodno trijenale grafike, UP Cvijeta Zuzorić, 2020.
Majska izložba Grafičkog kolektiva, 2020.


Postupkom od jednostavnih predložaka koji će predstavljati polaznu matricu, usložnjavanjem industrijski dobijene matrice i njenih delova, multiplikovanjem, konstrukcijom, dekonstrukcijom, redukcijom, repeticijom, biće izvedene složene celine koje će predstavljati konzistentno umetničko delo.

Namera je da se proširi forma izlaganja, da umetnički projekat ”Aqua Permanens” i kao konzistentno delo, ali i kao fragmentarne celine bude dostupan publici na različitim prikazivačkim nivoima. Ideja je da se izbegne dokumentaristički prikaz o nastanku i prezentaciji projekta, već da se delo može „posedovati“ u fragmentima – manjim celinama. To ću postići putem aplikacija namenski programiranih za te radove, priliku i uređaje. Uprkos tome što su ove kompozicije izvedene u tehnikama kolaža, brikolaža itd, to je samo privid jer će svaki deo slike koja postoji u realnom okruženju biti interpretiran drugačije kada ga posmatramo posredstvom nekog tehnološkog proizvoda (npr. mobilnog telefona, tableta i sl.).

Tako dobijamo mogućnost da steknemo sasvim drugi utisak, viziju i interpretaciju dela, korišćenjem klasičnih tehnika u odnosu na idejnu suštinu koju hoću da predstavim posmatraču.

Cilj ovakvog pristupa je da, iako rad fizički egzistira u ograničenom i finalizovanom formatu, u virtuelnoj realnosti svakom posmatraču ponaosob daje mogućnost da je vidi prema sopstvenoj želji i senzibilitetu. To će biti „pasivno – interaktivno“ delo koje nije isključivo ograničeno specifičnim uslovima i prostorom već koje svaki posmatrač može, na osnovu sopstvenog nahođenja, da posmatra rad na svoj način, tu sliku zabeleži i ponese sa sobom izvan galerijskog prostora.


Dom kulture Studentski grad, Beograd, 2017.
Moderna galerija, Lazarevac, 2019.
Galerija Mostovi Balkana, Kragujevac, 2019.


Jedan od zaključaka izrekao je, te 2009. godine, likovni kritičar iz Velike Britanije Ričard Nojs: „ Grafika je umetnost, a savremena grafika je savremena umetnost“. A umetnicima koji stvaraju u ovom trenutku i koji se izražavaju u mediju grafike predstoji jedan VELIKI IZAZOV u kreativnom i svakom drugo smislu. Kustosi će biti tu da ih prate, verifikuju i ukazuju na nova stremljenja...

A Grafički kolektiv, kako je svojevremeno zapisala Ljiljana Slijepčević, istoričar umetnosti: ...“ čuvar je autonomije grafičkog stvaralaštva a istovremeno i širenja okvira te autonomnosti“.

Milica Antonijević
Kragujevac, 14. septembar 2020.
Milica Antonijević (1973. Kraljevo), diplomirala 1997. na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, odsek Primenjena grafika, atelje Grafika i knjiga; magistrirala 2003. na predmetu Grafika na istom fakultetu. Član ULUS-a od 1998. Trenutno na doktorskim studijama Fakulteta primenjenih umetnosti na studijskom programu Primenjena umetnost i dizajn. Vanredni profesor na predmetima Crtanje i Slikanje na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Od 1995. realizovala 32 samostalne izložbe. Učestvovala na preko 300 kolektivnih izložbi godišnjeg, bijenalnog i trijenalnog karaktera u zemlji i inostranstvu. Među više nagrada izdvaja se „Zlatna igla“ na Prolećnoj izložbi ULUS-a, 2017, Beograd.

milica.antonijevic@filum.kg.ac.rs

Nagrade (izbor):
2002. Grand Prix za grafiku, 2. Novembarski salon, Galerija Maržik, Kraljevo
2006. Otkupna nagrada za grafiku, Narodni muzej, Kragujevac
2007. 1. nagrada za crtež na 14. izložbi crteža, Galerija Kulturnog centra, Šabac
2008. 1. nagrada za grafiku na 52. Oktoborskom salonu, Narodni muzej, Šabac
2008. Otkupna nagrada za grafiku, Narodni muzej, Šabac
2009. 2. nagrada za crtež, 9.Novembarski salon, Galerija Maržik, Kraljevo
2011. 3. nagrada za grafiku, 10.Novembarski salon, Galerija Maržik, Kraljevo
2012. Otkupna nagrada Ministarstva kulture Republike Srbije, Mala grafika, Galerija Grafički kolektiv, Beograd
2015. 1. nagrada za grafiku na 9. EX-YU konkursu, Galerija SKC, Novi Beograd
2015. Otkupna nagrada Ministarstva kulture Republike Srbije, slika za zbirku, Narodni muzej, Kragujevac
2017. Zlatna igla na Prolećnoj izložbi ULUS-a, Cvijeta Zuzorić, Beograd
2018. Otkupna nagrada Ministarstva kulture Republike Srbije, Mala grafika, Galerija Grafički kolektiv, Beograd
2019. Otkupna nagrada za grafiku, Narodni muzej, Kraljevo

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi