No Flash
 
 Marija Grahovac Karan


MANIFEST UMETNIČKE GRAFIKE ILI 13 GRAFIČKIH ZAPOVESTI

1. Grafika ne sme biti tehnička stvar

2. Grafika ne sme značiti samo tradiciju

3. Grafika mora biti radoznala

4. Grafika mora biti svesna

5. Grafika sme preuzimati različite forme

6. Grafika sme koristiti nove tehnologije

7. Grafika ne mora biti samo lokalna

8. Grafika sme biti u tokovima savremenih dešavanja

9. Grafika smeju podržavati kustosi i kulturne institucije

10. Grafika sme da egzistira za vreme političkih, bioloških, ekonomskih, kulturnih, društvenih i drugih sukoba/ratova

11. Grafika sme da komunicira sa drugim oblicima umetnosti

12. Grafika mora biti (samo)kritična

13. Grafika sme biti dominantna


Marija Grahovac Karan
Marija Grahovac Karan (1978. Beograd) diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2002, modul Grafika i knjiga. Na istom fakultetu je magistrirala 2006, a doktorirala je 2017. u oblasti Primenjene grafike. Izlagala je na 16 samostalnih izložbi i preko 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Belgija, Koreja, Mađarska, Rumunija, Italija, Urugvaj, Turska, Hrvatska, Poljska, Rusija…). Dobitnica je više nacionalnih i internacionalnih nagrada. Autorka je i učesnica više radionica i kolonija u zemlji i inostranstvu iz oblasti savremene grafike, grafičkog dizajna, ilustracije i opreme knjige. Od 2012. predaje na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu.

mari.grahovac@gmail.com
www.marijagrahovac.com


       

M. Grahovac Karan, Iz ciklusa Colour Force, digitalne grafike, 2010/11.


                       

M. Grahovac Karan, Evokativne sile #2, 2017, digitalna grafika, 90x52x6 cm
M. Grahovac Karan, Sila XXI, 2016, digitalna grafika, ø20 cm
M. Grahovac Karan, Sila XXI, 2016, digitalna grafika, ø63 cm

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi