No Flash
 
 Crtice iz života pre i za vreme pandemije


Grafički kolektiv su samoinicijativno osnovali 1949. godine petoro mladih umetnika, kasnije eminentnih profesora (1), a danas se taj slobodni izbor imenuje kako NGO. Samo i/ili još pre 70 godina Grafički kolektiv je uspostavljao profesionalni status i standarde u umetničkoj grafici u nacionalnoj kulturi. Uz tu pionirsku ulogu promotera i edukatora, on je svojim avangardnim programima afirmisao živu umetničku praksu postajući nezaobilazni punkt i značajna stanica u likovnoj umetnosti tadašnje Jugoslavije; ubrzo je postao vidljiv i na međunarodnoj sceni. Status kulturne paradigme Grafički kolektiv (2) je uspeo da sačuva uprkos političkim, socijalnim i društvenim lomovima, posebno u ovim tranzicijskim decenijama. Ali kolo sreće se okreće. Zbog restitucije 2018. izgubili smo Dom, kultno sedište; imamo kancelariju i delujemo kao Galerija u pokretu; naše programe predstavljamo u drugim galerijama i na internet platformama. (3)

Ipak, nove društvene/kulturne/ekonomske/zdravstvene oklonosti izazvane pendemijom utiču na životnu praksu osujećujući planove, prioritete i vrednosti, relativizujući kategoriju vremena i brzine. Sreća a valjda i zasluga, dobili smo novu adresu decembra 2019 (4), u centru grada 360m2, prostor po svojim gabaritima obećava bogate programe (izložbe, radionice, skupove, Kabinet grafike, postavku naše Kolekcije...). Trenutno se savlađuje uobičajeni administrativno-arhitektonski lavirint, a i kovid 19 usporava ovaj proces. U dogledno vreme nastavljamo naše redovne aktivnosti i međunarodnu saradnju u novom Grafičkom kolektivu, u ulici Dragoslava Jovanovića 11.

Živimo zajedničko iskustvo pandemije kovida 19 koja je dodatno otežala realizaciju mnogih programa u kulturi, pa ni Grafički koletiv nije pošteđen tih iskušenja. Budući da su decenijski odnegovane relacije sa umetnicima - kritičarima i prijateljima iz celog sveta - postali gradivni deo identiteta Grafičkog kolektiva, uvereni smo u moć i delotvornost naše saradnje i u uslovima globalne krize koja liči na biološki rat. Jer, uprkos svemu, potrebno je stvarati. U kontekstu ovako neizvesnog vremena koncept Međunarodnog simpozijuma GRAFIKA NA/IZA IVICE online je izvestan. Otvaramo pitanja kreativne vitalnosti ovog medija uvereni u moć dijaloga i delotvornost naše saradnje. Ovaj Simpozijum 2021. godine predstavlja svojevrsni nastavak Međunarodnog simpozijuma Grafika na ivici, održan 2009. godine u Beogradu, a povodom šest decenija rada Grafičkog kolektiva. U novim okolostima, proširena je lista učesnika, 2009. učestvovalo je 13 a ove, 2021. 45 umetnika, teoretičara, kritičara i istoričara umetnosti iz Evrope, Azije i Severne Amerike.

Vremenska distanca od čitave dekade inicira potrebu da kritički problematizujemo i ispitamo poziciju umetničke grafike na recentnoj sceni. Ideja je da u formi teksta, video zapisa/statementa i drugih sadržaja, a po izboru svakog učesnika, se sačini presek viđenja situacije na neke od aktuelnih tema iz sveta umetničke grafike.

Razmena stavova i pokretanje kritičkog diskursa značajni su i u kontekstu dijaloga na liniji umetnici-kustosi-publika. Elektronska komunikacija i društvene mreže su na našoj strani a, može se reći, i vid produženog oblika života u vanrednim okolnostima (5). Ova forma svojim različitim tonovima restartuje osetljiv psihički sistem, umnožava protok virtuelnih informacija u isto vreme negujući humane, kulturne i fluidne relacije, etičke i estetske vrednosti na kojima Grafički kolektiv osmu deceniju bazira svoju profesionalnu misiju. (6)


1. Osnivači: Boško Karanović, Mirjana Mihać, Dragoslav Stojanović Sip, Dragoljub Kažić i Mile Petrović
2. Enterijer galerije Grafičkog kolektiva na Obilićevom vencu 27 obložen lamperijom bio je autorsko delo arhitekte Predraga Peđe Ristića.
3. Grafiči kolektiv je 2019. proslavio 70-ti rođendan. Fokus te svečanosti je posvećen monografskoj izložbi OTISAK VREMENA 70/∞ u Galeriji Srpske Akademije nauka i umetnosti; publikacija se može preuzeti na sajtu: https://www.grafickikolektiv.org/html/pdf/Graficki%20kolektiv_Otisak%20vremena%20-%2070%20godina_LR.pdf
4. Odlukom Vlade i Ministarstva kulture Republike Srbije
5. IMPACT 11, međunarodna manifestacija posvećena savremenoj grafici se ove godine realizuje u Hong Kongu u eletronskoj formi
6. Simpozijum GRAFIKA NA/IZA IVICE prezentovan je dvojezično (srpski/engleski) na našem sajtu, planirana je i zoom platforma, pdf verzija publikacije, a ambicija je i štampani format ovog skupa


           

       

Međunarodni simpozijum Grafika na ivici - Grafika i njena granična područja u 21. veku, Svečana sala univerziteta umetnosti u Beogradu, 27-28. maj 2009.


Orijentaciona pitanja, poslata učesnicima, 29. jula 2020. nisu bila obavezujuća, podrazumevala se fleksibilnost za različite stavove i moguće odgovore u drugačijim idejnim poljima.

-Koja je pozicija umetničke grafike danas, 2020. godina?

-Da li je grafika „prešla“ preko medijske ivice ili je proširila/izgradila novo polje delovanja?

-Etička, estetska i komunikacijska uloga grafike i vizuelnih umetnosti u doba globalnih promena i kriza?

-Uloga, dometi i pozicije grafike u kontekstu autorskih poetika, kustoskih praksi i institucionalnih programa u Vašoj profesionalnoj sredini?

-Značaj međunarodnih bijenala/trijenala posvećenih umetničkoj grafici?


Prvobitna ideja o realizaciji Simpozijuma tokom druge polovine 2020. godine, podstaknuta profesionalnim ambicijama, vremenski je realtivizovala kovidna realnost utičući i na dinamiku obrade i sistematizacije obimnog tekstualnog i vizuelnog materijala i rad u više ruku – urednička redakcija, prevodi, programiranje prezentacije. Sa istom merom inicijalnog entuzijazma ovog projekta i aktuelnošću kritičkih stavova, uz pomenutu vremensku zadršku, međunarodni Simpozijum GRAFIKA NA/IZA IVICE predstavlja se proleća ove, 2021. godine; otvoren je jedan od vitalnih poligona budućih diskusija o umetničkoj grafici i njenoj poziciji u okviru vizuelne umetničke scene.
Prezentacije učesnika Međunarodnog simpozijuma
GRAFIKA NA/IZA IVICE:Lidija Antanasijević,   Milica Antonijević,


Irma Balakauskaite,   Zoran Banović,   Mišel Barzen,    Piter Bostils,


Viki Calamata,


Mikael Ćilman,   Ljiljana Ćinkul,


Ješa Denegri,   Zoran Dimovski,


Miloš Đorđević,


Viktor Manuel Ernandez Kastiljo,


Dragana Franssen Bojić,


Marija Grahovac Karan,


Jelena Jocić,


Silvi Karije i Ane Hejfart,   Sohi Kim,


Žo-An Lanvil i Elizabet Matje,   Nebojša Lazić,    Ingrid Ledent,


Milena Maksimović Kovačević,   Ondrej Mihalek,    Vladimir Milanović,

Ahmed Modhir,    Fani Muns i Režin Remon,


Kristofer Novicki,


Rut Pelzer Montada,


Nebojša Radojev,   Slobodan Radojković,


Ksenofon Sahinis,   Marija Sibinović,    Maja Simić,    Jelena Sredanović,

Valentin Stefanof,   Lilijana Stepančič,


Jacek Ševčik,   Breda Škrjanec,


Slavko Timotijević,   Sanja Tomić,


Vladimir Veljašević,   Biljana VukovićUrednik: Ljiljana Ćinkul
Saradnici na projektu:
Prevodioci - Vanda Perović, Svetlana Radivojević, Maja Simić, Vesna Strika, Vesna Radojev, Snežana Ristić, Dunja Karanović, Mila Stamenković
Priprema materijala - Jelena Krstić, Elija Friganović, Natalija Stokanović
Logotip - Vedran Eraković
Priprema i postavljanje web prezentacije - Miroslav Sapundžić

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi