No Flash
 
 Vladimir Veljašević


Umetnička grafika kakvu uglavnom prepoznajemo kao tradicionalni umetnički postupak, evoluirala je iz hermetično-zanatskog u fleksibilan medij koji je na različite načine uključen u većinu aktuelnih umetničkih pojava.
Od tradicionnih postupaka umetničke štampe i osnovnog koncepta, grafika se danas sagledava mnogo fleksibilnije, smeštajući se u šire polje delovanja većine umetničkih praksi druge polovine 20. veka.
Od pojave Fluxus – a, taj trend razumevanja i upotrebe grafike u širem kontekstu neprestano se razvija u bezbroj varijacija. Pored osnovne, i dalje aktuelne, tržišne definicije grafike kao umetničkog objekta, savremenom grafikom se definiše i grafički dizajn, različiti samizdat projekti, grafičke novele ili umetnička strip produkcija, ručno štampani plakati, omoti ploča… do današnjeg svima dostupnog stonog izdavaštva i digitalne slike… Sagledavanjem svih vrsta umetničke štampe kao kopije, grafika nalazi svoje mesto u socijalno orijentisanim konceptualnim i programskim projektima.
Od produkcije umetničke knjige McSweenye’s do gerilskih akcija Velečasnog Bilija (Reverend Billy), savremena grafika prati aktuelne umetničke trendove i fokus pomera ka interdisciplinarnom načinu koncipiranja umetničkog dela, ne poznajući ili namerno zanemarujući klasičan tehnološko-izvođački koncept.
U vremenu post-medija, valorizovanje ideje predstavlja gotovo jedini legitiman umetnički postupak. Podrazumevana realizacija obezvrednjuje drugi bitan faktor u svim vidovima umetničkog delovanja-slučajnost. U tradicionalnim likovnim i novomedijskim tehnologijama slučajnost pri realizaciji je onaj trenutak kada umetnik prepoznaje-odlučuje o konačnom izgledu i sudbini nekog dela. Poznavanje i poštovanje tehnoloških procesa u umetničkom radu se svesno negira, koketiranjem sa subkulturnim pojavama, umetničko kritičarska zajednica ignoriše određene umetničke prakse kao manje vredne, dvostrukim standardima podilazeči programskim kuratorima.
Međunarodno tržište i umetnička scena pruzaju nejasan odgovor na pitanje vrednovanja umetničke grafike danas. Proverene vrednosti brendiranih umetnika se ne dovode u pitanje, aktuelni umetnici, trenutne super zvezde imaju paralelnu produkciju svojih radova u svim ponuđenim medijima, pa i tradicionalnoj umetničkoj štampi.
Van glavnog, tržišnog toka, paralelno postoje i dve suprotstavljene ‘škole’ mišljenja - savremena, koja grafiku definiše kroz prizmu trenutnih shvatanja i vrednovanja umetničkog dela, i -tvrda linija- tradicionalne škole zasnovane na negovanju klasičnih tehnika na nivou zanatske veštine. Ova druga često tolerišući odsustvo talenta i kreativnosti, zaklonjena iza uloge čuvara pravih vrednosti, najviše devalvira vrednosnu poziciju grafike.
Bez obzira na sve definicije ili procene, umetnička grafika, ili samo grafika, sveprisutan je i vitalan medij ukorenjen u svojim osnovnim postulatima, koji trenutno svoju novu mladost proživljava kroz različite forme merkantilne štampe, ekranske slike i digitalne industrije.

Vladimir Veljašević
13. septembar 2020.
Vladimir Veljašević (1969. Smederevska Palanka), diplomirao je 1995. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, klasa prof. Mileta Grozdanića, kod koga je 1998. i magistrirao. Od 1998. izlagao je samostalno i na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Kanagava, Prag, Fredrikstad, Viroinval, Sofija, Solun, Saporo, Seul, Varna…)Nagrade/izbor: Velika nagrada za slikarstvo iz fonda Riste i Bete Vukanović, 1995; Nagrada Narodnog muzeja na 5. Međunarodnom bijenalu grafike, Beograd, 1998; Politikina nagrada iz fonda Vladislav Ribnikar, 1999; Nagrada sponzora na 5. Međunarodnom bijenalu grafike, Saporo (Japan), Nagrada na 6. Međunarodnom bijenalu grafike, Kaixanova (Španija), 2000; Nagrada Veliki pečat Grafičkog kolektiva, 2002; Nagrada za mali format, Međunarodna izložba grafike, Kluž (Rumunija), 2003; Nagrada na 5. Međunarodnom bijenalu grafike, Kairo, 2006. Profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

vladimirveljasevic@gmail.com


           

V. Veljašević, Bez naziva 3, 2001, duboka štampa, 70x100 cm
V. Veljašević, Bez naziva, 2014, drvorez, 15x20cm

           

V. Veljašević, Bez naziva, 1997, duboka štampa, 70x100cm
V. Veljašević, Bez naziva, 2017, sitoštampa, 20x15cm

V. Veljašević, Bez naziva, 2011, linorez, 15x35cm

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi