No Flash
 
 

NAGRADA VELIKI PEČAT 2019.
na Majskoj izložbi grafike beogradskog krugaŽiri za nagradu Veliki pečat sastao se u ponedeljak, 6. maja u 10:30 časova u sastavu: Jelena Jocić, grafičarka, Bojan Otašević, grafičar i laureat nagrade Veliki pečat 2018. i Miroslav Sapundžić, istoričar umetnosti i predsednik žirija. Nakon pažljivog pregledanja Majske izložbe grafika članovi žirija su ocenili da ovogodišnja selekcija radova odražava realni presek umetničke grafičke u Srbiji.

Nagrada Veliki pečat za 2019. godinu jednoglasno je dodeljena Ljiljani Stojanović za rad Snaga linije, iz 2019. godine u tehnici linorez.

Obrazloženje žirija
Ljiljana Stojanović, slikarka i grafičarka, više od tri decenije aktivno učestvuje na savremenoj likovnoj sceni. Autorka pripada duhovnom bratstvu grafike beogradskog kruga i potvrđuje status umetnika stvaralački posvećenog ovom mediju. Prepoznatljivim rukopisom i razvijenom osetljivošću za materijal/materiju grafičkog otiska umetnica potvrđuje superiorno majstorstvo u realizaciji ideje. U svom dosadašnjem radu Ljiljana Stojanović je prešla put od figuracije (čitljivi urbani toposi), preko asocijativnih i apstraktnih formi (spirale, astralni motivi) do pročišćenja forme sa zvučnom energijom linije na šta ukazuje i nagrađeni rad „Snaga linije“. Dinamičnu kompoziciju strukturiše linearni splet moćnih fragmentarnih tokova koji svojom formom i bojom akcentuje izražena vertikala. Jedan od kvaliteta ovog rada, što je i inače osobenost ovog autorskog koncepta, jeste dobro uspostavljen odnos tehnike linoreza, kompozicije i plemenite teksture papira.

Ljiljana Stojanović (Ljubljana, 1955). Diplomirala 1979. na Odseku grafike Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, a postdiplomske studije završila 1982. na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Član ULUS-a i ULUPUDS-a. Izlaže samostalno i na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Ljubljana, Rijeka, Varna, Buenos Aires, Vašington, Šamalije, Solun, Barselona…) Laureat brojnih nagrada za grafiku i crtež (Zlatna igla ULUSa, Mali pečat Grafičkog kolektiva, Nagrada za grafiku na Oktobarskom salonu…). Bila profesor grafike u Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu.

Ljiljana Stojanović, Snaga linije, 2019, linorez

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Grafički kolektiv, Kosančićev venac 19, Beograd, radnim danima 12-16h
tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, u toku je investiciono održavanje galerijskog prostora