No Flash
 
 

MALI PEČAT 2022.


Slobodan Radojković, Aarhus, Nagrada Mali pečat 2022.


Žiri za nagradu Mali pečat (osnovana 1991, pandan Velikom pečatu Grafičkog kolektiva) u sastavu: Alan Bećiri, grafičar, Marija Radoš, istoričarka umetnosti i Jovana Đorđević, grafičarka, posle pažljivog pregledanja izložbe Mala grafika jednoglasno je dodelio nagradu Slobodanu Radojkoviću za grafiku "Aarhus", iz 2022. godine, u tehnici algrafije.

Obrazloženje žirija:
Rad Slobodana Radojkovića nadovezuje se na već potvrđen autorski koncept zasnovan na sublimovanju ličnih utisaka i memorabilija u simbole pročišćene likovnosti i ekspresivne crtačke artikulacije. Tako je u fokusiranju motiva lule ili češlja, koji su obeležili prethodne stvaralačke cikluse, kritika vrednovala kvalitete kao što su jednostavno, meditativno i opsesivno; a može se reći da njegov dosadašnji umetnički rad odlikuje nenametljiva doza ličnog, gotovo tajnovitog saopštavanja sebe u formi metafore. Izražajna snaga Radojkovićevog grafizma, prepoznatljiva po personalnosti linearno-kolorističkog rukopisa, ovim nagrađenim otiskom u tehnici ravne štampe čini pomak ka mogućnostima monohromnog aranžmana likovnih činilaca. Kompozicija strukturirana snopovima linija i poteza, uritmovanim rezovima i njihovim mrežama dodatno je dinamizirana inverzijom crnih i belih partija u tretmanu predmeta i pozadine. Grafika „Aarhus“ sa naizgled poetičnim narativom o kišonosnom oblaku i oborenom drvetu, više od zabeleške o geografskom toponimu i ambijentu klime danskog grada, otvara prostor za refleksije o suštinskim egzistencijalnim i duhovnim pitanjima ovog vremena. Slobodan Radojković potvrđuje poziciju grafičara minucioznog zanatskog majstorstva i preciznog, jasno definisanog crteža, kao i posvećenog istraživača prirode grafičkog medija i vizuelno-taktilnih efekata različitih tehničkih modusa štampe.

Slobodan Radojković (1967. Niš), diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju 1992. Poslediplomske studije grafike završio 1996. a doktorske umetničke studije 2016. na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Održao više od 25 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 350 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu u zvanju je redovnog profesora za predmete Grafika i Grafika sa tehnologijom.


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi