No Flash
 
 

Izložba grafike malog formata

Ovom izložbom ostvaruje se davnašnja želja osnivača Grafičkog kolektiva da grafika uđe u svaki dom i kao prigodan poklon - animira, edukuje i odneguje novu publiku. Kao redovna godišnja manifestacija Grafičkog kolektiva, izložba Male grafike vremenom je postala, uz Majsku izložbu grafike, značajan punkt/poligon za prezentaciju realnih dometa savremene grafičke produkcije i prilika za njeno kritičko sagledavanje.

PRAVILNIK

Izložba Male grafike je redovna godišnja manifestacija Grafičkog kolektiva čiji je osnovni cilj popularisanje grafičke umetnosti prodajom otisaka iz tiraža po pristupačnim cenama; cene predlaže Umetnički savet. Organizacijom izložbe rukovodi Umetnički savet Grafičkog kolektiva. Svi radovi podležu žiriranju osim radova pozvanih autora. Na konkurs se prijavljuju radovi koji nisu izlagani; svaki autor može podneti do pet grafika. Izbor grafičkih tehnika je slobodan, a označen tiraž do 100 otisaka. Format papira: duža ivica do 20 cm.
Za vreme trajanja izložbe u Grafičkom kolektivu radovi se ne mogu izlagati /prodavati na drugim izložbama u Beogradu.
Na otvaranju izložbe dodeljuje se nagrada Mali pečat Grafičkog kolektiva. Nagrađeni grafičar dobija diplomu i otkup tiraža. Članove žirija za dodelu Malog pečata bira organizator svake godine među istaknutim likovnim umetnicima i likovnim kritičarima. Otkupne nagrade na izložbi mogu dodeliti i druge organizacije uz saglasnost Umetničkog saveta.

Grafički kolektiv izdaje katalog koji svaki učesnik besplatno dobija.

Radove za izložbu učesnici dostavljaju lično ili poštom (o svom trošku).

Sa ove izložbe izdvaja se iz tiraža po jedan otisak za kolekciju Grafičkog kolektiva.

Nagrada Mali pečat Grafičkog kolektiva (pandan nagradi Veliki pečat) ustanovljena je 1991. potencirajući i izdvajanjem laureata profesionalnu utemljenost ove izložbe i njen oficijelni predznak.

 

DOBITNICI NAGRADE MALI PEČAT

1991. Milan Stašević, Kiša
1992. Milenko Divjak, Kavez
1993. Zoran Todović, Bez naziva
1994. Sue Melling, Doll / Mouse
1995. Slobodan Knežević, Bez naziva
1996. Aleksandar Rasulić, Bez naziva
1997. Aleksandra Rakonjac, Radost
1998. Zoran Dimovski, Octal
1999. Andrijana Radojčić, Bliski susret (Otkrovenje)
2000. Katarina Zarić, Skywalker
2001. Velizar Krstić, Portret 146W
2002. Ljiljana Stojanović, Spirala
2003. Žarko Smiljanić, Nedogled
2004. Aleksandar Mladenović, Bizzaro
2005. Ivana Švabić Cannon, Dotty Red
2006. Dragan Momirov, Bez naziva
2007. Bogdan Kršić, Rigoleto
2008. Zoran Grmaš, Ispod pokrivača II
2009. Branimir Karanović, Šarulja
2010. Jelena Jocić, Prostor #4
2011. Vladimir Veljašević, Bez naziva
2012. Nebojša Radojev, U ateljeu IX
2013. Milica Žarković, Tango
2014. Lidija Antanasijević, Inventory
2015. Bojan Otašević, Coltrane
2016. Gordana Petrović, Pepeo Tire I
2017. Gabrijela Bulatović, Korak
2018. Jasna Gulan, L-A-K 2910
2019. Zoran Banović, Odjeci
2020. Olivera Basta, Trag

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Tokom letnje pauze, od 4. avgusta galerija nije otvorena za posetioce, zbog preseljenja kancelarije i regulisanja administrativnih obaveza. Za sve informacije: 064.934.06.86