No Flash
 
 

SEDAMDESET GODINA GRAFIČKOG KOLEKTIVA

Program:

Majska izložba grafike, Galerija ULUS-a, maj
70 godina Grafičkog kolektiva – monografska izložba, Galerija SANU, jun-avgust
Telo galerije – Identitet mesta
Šta je grafika danas?, Likovna galerija Kulturnog centra Beograd
Izložba Male grafičke forme

 

Grafički kolektiv (1949-2019) obeležava 70 godina rada na afirmisanju i kritičkom promišljanju grafičkog stvaralaštva i drugih likovnih medija. Svečani jubilarni program u znaku je fokusiranja najznačajnijih tradicija Grafičkog kolektiva kao i ključnih istorijskih momenata. Ovaj značajni jubilej obavezuje da pružimo nove i složenije profesionalne uvide u istoriju institucije. U tom kontekstu program nastalja da afirmiše i kritički evaluira ključne aktere na savremenoj vizuelnoj sceni. U očekivanju novog galerijskog prostora Grafički kolektiv realizuje svoj program obeležavanja sedam decenija rada u izmenjenim okolnostima stvarajući mogućnost da jedan broj izložbi realizuje u galerijama SANU, ULUS-a, Fakulteta likovnih umetnosti i Kulturnog centra Beograd.

Majska izložba grafike jedna je od najstarijih i najznačajnih tekovina Grafičkog kolektiva koja se priređuje od 1951. godine. Njena suština i pokretačka energija su sačuvane prenoseći se sa generacije na generaciju, njen umetnički koncept obuhvata afirmaciju umetničke grafike, podsticanje i negovanje stvaralačkih potencijala. Ova izložba okuplja najbolje grafičare koji su svojim radom fleksibilna, vezani je za kulturni prostor Beograda, Srbije ali i drugih regiona i predstavlja pouzdani indikator i mesto promovisanja novih ideja na savremenoj grafičkoj sceni. Na ovoj izložbi dodeljuje se nagrada Veliki pečat ustanovljena 1963, jedno od najrelevantnijih priznanja za grafičku umetnost u Srbiji, što i lista laureata potvrđuje: Vladimir Veličković, Stojan Ćelić, Bogdan Kršić, Bora Iljovski, Halil Tikveša, Boško Karanović...

70 godina Grafičkog kolektiva – monografska izložba. Fokusirajući sedam decenija delovanja Grafičkog kolektiva retrospektivnom izložbom u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti ističe se pionirska i liderska uloga ove jedinstvene Kuće umetnika u afirmisanju savremene likovne scene. Da bi se pratio kontinuitet i tradicija Grafičkog kolektiva postavka će biti strukturisana u nekoliko segmenata ukazujući na najznačajnije ličnosti, dela i programe koji su utemeljili život ove Kuće. U kontekstu različitih segmenata njegovog rada - izložbe, nagrade, Kolekcija, međunarodna saradnja, edukativni programi, odnegovani intelektualni i kritičarski diskurs - vidljiva su dominantna strujanja ali i estetičke promene u kojima je Grafički kolektiv neposredno učestvovao, pratio ih i afirmisao. Ova studijska postavka višemedijskog karaktera - video i foto dokumenta sa izložbi, umetnička grafika i grafički dizajn, plakati, novinarski i kritičarski osvrti, publikacije i drugo – dragocen je dokument koji svedoči o aktivnoj, prepoznatoj i priznatoj ulozi Grafičkog kolektiva, mestu susreta kulturne elite Srbije i ex/Jugoslavije, simbolu Beograda i neodvojivog dela nacionalnog duhovnog identiteta.

Telo galerije – Identitet mesta, izložba drvoreza laureata nagrade Veliki pečat ukazuje na slojevito umrežavanje idejnih koncepata na liniji istorijsko/savremeno, tradicija/aktuelno. Radovi su realizovani na matricama oblikovanim od delova nekadašnjih drvenih zidova galerije na Obilićevom vencu 27, do letos kultne Kuće grafike i jedinstvenog toposa na kulturnoj mapi Beograda. Ovi fragmenti „tela galerije“ predstavljaju materijalne nosioce „identiteta mesta“ i energetskog potencijala utkanog u dela više od 40 autora. Dokument o bogatoj istoriji Grafičkog kolektiva i njegovoj prominentnoj ulozi na savremenoj kulturnoj sceni, ova postavka na svojevrstan način revitalizuje delove prepoznatljivog enterijera Galerije, autorskog dela Peđe Ristića iz 1963, u novi stvaralački kontekst i svedoči o negovanju kolektivne i/ili individualne memorije laureata Velikog pečata Grafičkog kolektiva. Poetski raznovrsni radovi autora različitih generacija govore u prilog tezi da drvorez, najstarija grafička tehnika, i danas poseduje likovnu svežinu i snagu ekspresije. Izbor autorskih pojava za nagradu Veliki pečat nekad/danas potvrđuje ulogu Grafičkog kolektiva, jedne od najstarijih ustanova kulture u gradu, kao vitalnog kritičarskog punkta na recentnoj likovnoj sceni.

Šta je grafika danas? Autorski projekat Ljiljane Ćinkul. U znaku različitih kulturnih, tradicijskih pa i estetskih standarda koji egzistiraju u vizuelnim umetnostima danas u svetu, na pitanje Šta je grafika danas? stižu najrazličitiji odgovori koji bi znatno proširili postojeće pojmove u jednom novom leksikonu štamparstva i grafike. Van svake sumnje, poimanje umetničke grafike danas je i u tehničko-tehnološkom smislu znatno fleksibilnije; tokom poslednjih decenija upadljiva je primena digitalne tehnologije u umetnosti pa su, u određenoj meri, relativizovana i pitanja umetničkog originala, autorskog otiska, tiraža – tradicionalna svojstva, profesionalni kodeksi i izvorni principi tipični za grafiku. Umetnička praksa potvrđuje da granice između medija postaju fleksibilnije i sklone rastvaranju pa je i grafika, u tom kontekstu, otvoren medijski fenomen, jedan aspekt savremenog izraza čiji su parametri skloni redefinisanju. U tom kontekstu odgovor na (provokativno) pitanje Šta je grafika danas? potražili bismo na primerima nekoliko autorskih pojava koje svoju poetiku zasnivaju na otvorenom stvaralačkom konceptu i ubedljivom umetničkom stavu, na istraživanju i eksperimentisanju u okviru umetnosti štampanja kao i verzijama kompjuterske obrade slike. Ideja je da se izborom radova i postavkom u galeriji postigne utisak ambijenta i situacije koja bi inicirala jedan od mogućih afirmativnih odgovora o grafici u 21. stoleću, jednom od medijskih aktera u formiranju savremene vizuelne scene.

Izložba Male grafičke forme, predstavlja deo tradicije Grafičkog kolektiva, a njen višedecenijski život ukazuje na interaktivnu relaciju između umetnika, njihovih radova i publike. Ovom izložbom, između ostalog, potvrđuje se i aktuelnost ideje osnivača Grafičkog kolektiva i sledećih generacija umetnika o ulasku grafike u svaki dom, jednom vidu negovanja principa edukacije, afirmacije i promocije ovog medija. Za najbolje ostvarenje male grafičke forme na ovoj izložbi se dodeljuje nagrada Mali pečat (pandan Velikom pečatu), ustanovljena 1991. a laureati su: Milica Žarković, Nebojša Radojev, Vladimir Veljašević, Jelena Jocić, Branimir Karanović, Zoran Grmaš, Bogdan Kršić...

 


 
 
 
 
   
Grafički kolektiv, Kosančićev venac 19, Beograd
tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
radnim danom 12-18, vikendom ne radi